Betingelser

Gælder fra den 24. oktober 2023

Betingelser for MobilePay test

Indledning 


MobilePay er en mobilbetalingsløsning, som udbydes i Danmark og Grønland af Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge (”MobilePay”). På mobilepay.dk kan du læse om, hvordan appen fungerer. 

 

MobilePays betingelser er opbygget således, at de gælder såvel for 

MobilePay-brugere i Danmark og i Grønland. Da der ikke er ens lovregler på alle områder, vil flere af betingelserne være forskellige for henholdsvis dansk og grønlandsk oprettede brugere. Der gøres særskilt opmærksom herpå under de enkelte afsnit, hvor dette gør sig gældende. Hvis du er MobilePay-bruger, oprettet som grønlandsk oprettet bruger, skal du være opmærksom herpå. Ved en grønlandsk oprettet bruger forstås en bruger med dansk CPR-nummer, et dansk mobilnummer (herunder et grønlandsk mobilnummer tilrettet til brug i Danmark), en dansk eller grønlandsk bankkonto og med adresse og postadresse i Grønland (dvs. postnumre 3900-3999). Det vil være brugerens til enhver tid aktuelle adresse og postadresse, der afgør, hvorvidt henvisninger til lovgivningen, gældende lovregler, myndighedskrav eller myndigheder skal forstås som en henvisning til den danske eller grønlandsk lovgivning, gældende lovregler, myndighedskrav og myndigheder.  

 

Bemærk, at det betyder, at hvis du er oprettet som grønlandsk oprettet bruger, men skifter adresse og postadresse til Danmark, vil du blive betragtet som dansk oprettet bruger. Hvis du er oprettet som dansk oprettet bruger, men skifter adresse og postadresse til Grønland, vil du blive betragtet som grønlandsk oprettet bruger.  

 

Hvis du som færøsk borger har haft bopæl i Danmark (samt dansk CPR-nummer) og skifter adresse til Færøerne, vil du fortsat være oprettet som en dansk oprettet MobilePay-bruger.  

 

Betingelserne er delt op i følgende afsnit: 

Afsnit A: Fælles betingelser for alle services og funktioner 

Afsnit B: Når du betaler med MobilePay 

Afsnit C: Når du betaler med dit kort via MobilePay på nettet 

Afsnit D: Medlemskaber i MobilePay 

Afsnit E: Modtag regninger med MobilePay 

Afsnit F: Betalingsaftaler i MobilePay 

Afsnit G: MobilePay Box (e-penge)  

Afsnit H: Pengegaver med MobilePay (e-penge) 

Afsnit I: Gavekort via MobilePay 

Vi registrerer og bruger data om dig for at give dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, og for at overholde de juridiske krav, der stilles til os som e-pengeinstitut, som eksempelvis svindelbekæmpelse, hvidvask, sanktionslister mv. Du kan se mere om, hvad vi registrerer, hvordan vi bruger persondata og dine rettigheder i ”Information om MobilePays behandling af personoplysninger” her: https://mobilepay.dk/hjaelp/gdpr. 

 

Når du bruger vores betalingstjenester, indebærer det, at du giver samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Du kan se samtykket i pkt. A13. 

 

A. Fælles betingelser for alle services og funktioner 

 

A1. Aftalens parter 

Når du tilmelder dig MobilePay, indgår du en aftale med Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge, Vester Søgade 10, 6., 1601 København V, Danmark, CVR-nr.: 43 30 09 46. Vores e-mailadresse er: info@mobilepay.dk. 

 

A2. Hvad skal der til for, at du kan tilmelde dig MobilePay? 

For at tilmelde dig skal du have 

En mobil enhed (fx smartphone eller tablet).  

Et dansk mobilnummer eller et grønlandsk mobilnummer tilrettet til brug i Danmark – bemærk, at hvis du har hemmeligt telefonnummer, vil dette blive vist til andre MobilePay-brugere, når du bruger MobilePay. 

Et dansk, grønlandsk eller færøsk udstedt kreditkort eller debetkort, som vi accepterer til brug i MobilePay. Kortet skal være udstedt til dig, og det må ikke være blokeret for online-brug.  

En dansk, grønlandsk eller færøsk bankkonto i dit navn til at modtage penge på (herefter kaldet modtagerkonto). 

Fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne. 

En e-mailadresse. 

 

Vi bruger dit CPR-nummer til at identificere dig som MobilePay-bruger. Vi benytter Det Centrale Personregister til at kontrollere oplysninger om dit navn og CPR-nummer samt hente din adresse.  

 

Vi bruger derudover dit MitID med OCES-certifikat, når du tilmelder dig som MobilePay-bruger for at identificere dig. Desuden kan du blive anmodet om at benytte MitID med OCES-certifikat i andre situationer, fx ved behov for yderligere dokumentation, når MobilePay skal overholde lovgivningsmæssige krav og når du tilknytter en afsenderkonto (den konto, som MobilePay kan trække penge fra) til MobilePay. Du vil altid blive informeret, når vi anmoder om, at du skal bruge MitID, herunder hvorfor du skal benytte MitID. 

 

Dit CPR-nummer kan kun tilknyttes én MobilePay-aftale. Vær opmærksom på, at dit fulde navn er synligt for dem, som du overfører penge til. Hvis du vælger at uploade et billede, er dette også synligt for andre MobilePay-brugere. Hvis du vil beskytte din identitet, skal du undlade at uploade et billede eller nøjes med at uploade et anonymt billede. 

 

Dit navn eller alias, ligesom et eventuelt billede, som du vælger at uploade, vil være synligt for andre MobilePay-brugere, før en betaling gennemføres, hvis en anden bruger indtaster dit telefonnummer i appen. Du kan vælge at ændre dit navn til et alias for at beskytte din identitet i den henseende. 

 

Du skal være opmærksom på, at andre MobilePay-brugere har krav på at få udleveret oplysninger om deres MobilePay-aktiviteter (eksempelvis efter betalingsloven). Ved udlevering af aktivitetslister til MobilePay-brugere, som du har overført til eller modtaget penge fra, vil dit fulde navn fremgå og ikke kun dit eventuelle alias. 

 

Du skal være fyldt 13 år og have dit eget betalingskort for at kunne tilmelde dig. 

 

Hvis du er under 16 år, skal dine forældre/værger være indforståede med, at du oplyser dit CPR-nummer til MobilePay ved tilmelding. MobilePay er berettiget til at lukke for MobilePay, hvis dette ikke overholdes.  

 

A3. Registrering som MobilePay-bruger 

Du kan efter din tilmelding og registrering tilknytte i alt ti af dine betalingskort/betalingskonti (herefter kaldet afsenderkonti), som du vil kunne overføre til MobilePay med. Du kan selv vælge hvilket kort eller hvilken afsenderkonto, du vil bruge til overførslen til MobilePay. Har du tilknyttet mere end ét kort til MobilePay, bruger MobilePay som udgangspunkt det kort, du har valgt som primært kort. Bemærk, at du altid skal have mindst et kort tilknyttet MobilePay. Bemærk også, at du alene kan tilknytte afsenderkonti, hvis din bank understøtter dette.  

 

Vær opmærksom på, at du kun kan registrere én bankkonto som modtagerkonto. 

 

Bemærk, at når du tilknytter et betalingskort til MobilePay, skal du bruge den internationalt anerkendte sikkerhedsstandard 3D Secure leveret af din kortudsteder.  

 

A4. Aktiveringskode og selvvalgt kode 

Når du registrerer dig i MobilePay, skal du bekræfte dit mobilnummer med en tilsendt aktiveringskode og oprette en selvvalgt kode, som ikke bør være identisk med pinkoden på det kort, du registrerer.  

 

Hvis din mobile enhed understøtter det, kan du efterfølgende aktivere dit fingeraftryk eller anvende ansigtsgenkendelse som erstatning for den 4-cifrede kode. Du skal være opmærksom på, at alle fingeraftryk/ansigtsgenkendelser, som er tilknyttet din mobile enhed, kan bruges til at logge på MobilePay og bruge funktionerne. Du er derfor forpligtet til at sikre, at du alene har aktiveret dine egne fingeraftryk og din egen ansigtsgenkendelse, hvis du vil bruge dette som erstatning for den 4-cifrede kode til MobilePay. MobilePay opbevarer ikke dine fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse.  

 

A5. Øvrige forpligtelser mv. 

Du har pligt til at sikre, at de oplysninger, du giver, er korrekte og til enhver tid opdaterede. Det gælder fx kort-, konto- og mobilnummer og e-mailadresse.  

 

Din MobilePay er personlig og må kun bruges af dig. Du må ikke oplyse dine koder til andre, skrive dem ned eller opbevare dem på din mobile enhed. 

 

MobilePay må ikke bruges til ulovlige aktiviteter eller ulovlige formål. MobilePay må ikke bruges til aktiviteter og formål eller på måder, der efter MobilePays opfattelse er moralsk eller etisk angribelige eller kan skade vores image eller brand.  

 

Hvis dette ikke overholdes, vil vi betragte det som væsentlig misligholdelse af aftalen med MobilePay. Det betyder, at vi i en sådan situation kan opsige eller ophæve din aftale. Se mere herom under pkt. A8.2. 

 

MobilePay må ikke anvendes til erhvervsmæssig brug. Hvis vi vurderer, at det sker, vil vi betragte det som væsentlig misligholdelse af aftalen med MobilePay. Det betyder, at vi i en sådan situation kan ophæve din aftale. Se mere herom under pkt. A8.2.  

 

Du må gerne tilknytte et firmakort til din MobilePay, hvis kortet er udstedt til dig. Du har selv ansvaret for at afklare, om din arbejdsgiver tillader, at du knytter kortet til MobilePay, og om du bruger kortet i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for dit firmakort. MobilePay kontrollerer ikke dette. Vær dog opmærksom på, at kravet om, at MobilePay ikke må anvendes til erhvervsmæssig brug, fortsat gælder.  

 

MobilePay må ikke bruges til offentlige indsamlinger uden MobilePays forudgående skriftlige godkendelse.  

 

Du må ikke bruge MobilePay på en måde, der chikanerer andre MobilePay-brugere. Hvis vi vurderer, at det sker, vil vi betragte det som væsentlig misligholdelse af aftalen med MobilePay. Det betyder, at vi i en sådan situation kan ophæve din aftale. Se mere herom under pkt. A8.2. 

 

Du har selv ansvaret for, at det mobilnummer, MobilePay-modtagernummer mv., du sender penge/e-penge til med MobilePay, tilhører den tiltænkte modtager, og du skal selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Du har også selv ansvar for at oplyse korrekt mobilnummer til personer og erhvervsdrivende, der vil overføre penge til dig, og du skal selv sikre, at du har knyttet den rette modtagerkonto til din MobilePay.  

 

Du må ikke benytte MobilePay til betaling/overførsler, herunder til køb af e-penge, hvis du er bevidst om, at der ikke er dækning for betalingen.  

 

For at forhindre misbrug af MobilePay skal du opbevare din mobile enhed, så andre ikke kan få uhindret adgang. Hvis det er muligt, bør du låse enheden med kode eller tastaturlås.  

 

Du har pligt til at legitimere dig yderligere over for MobilePay, hvis lovgivningen kræver det. 

 

Hvis du ophører med at bruge den mobile enhed, som du har downloadet MobilePay på, skal du slette appen på denne. Appen vil virke på den mobile enhed, du tager i brug i stedet – under forudsætning af, at du benytter samme mobilnummer. Vær også opmærksom på pkt. A8.1 om opsigelse. 

 

Bemærk: Hvis du som eksisterende MobilePay-bruger tager fast bopæl i et land uden for EU, EØS, Grønland, Færøerne, Storbritannien eller Schweiz, har MobilePay ret til at opsige din aftale. Se mere under pkt. A8.2. 

 

Vær opmærksom på, at MobilePay ikke behandler information fra kunstig intelligens-assistenter fra din mobiltelefon eller tablet, fx talegenkendelse, brugsmønstre, biometrisk information eller ansigtsgenkendelsesteknologi. Information fra kunstig intelligens eller transaktionsinformation, fx betaler/betalingsmodtager, beløb og beskeder, kan eventuelt blive indsamlet af din mobiltelefon- eller tabletproducent i overensstemmelse med dennes vilkår. 

 

A6. Godt at vide om fortrydelsesret 

Efter Forbrugeraftaleloven og anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler kan du fortryde denne aftale inden for 14 dage efter, du har tilmeldt dig MobilePay – se dog nedenfor.  

 

A6.1. For dansk oprettede brugere 

Fristen for fortrydelsesretten regnes som udgangspunkt fra den dag, du modtager den aftalte ydelse. Det gælder dog kun, hvis du samtidig får de oplysninger, du efter Forbrugeraftaleloven har krav på – blandt andet om fortrydelsesretten og om det produkt, du har bestilt. Ellers regnes fristen fra den dag, du modtager oplysningerne.  

 

Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller fredag efter Kristi himmelfartsdag, udløber fristen den følgende hverdag. 

 

Fortrydelsesretten bortfalder inden 14-dages-fristens udløb, når aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt af både dig og MobilePay. Det vil ofte være tilfældet fx med betalingsoverførsler. OBS: Det betyder, at hvis du først har benyttet services i MobilePay, herunder overført beløb med/via MobilePay eller modtaget beløb, kan du ikke fortryde aftalen. 

 

Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftalen opsiges i overensstemmelse med disse betingelser.  

 

Fortryder du aftalen, skal du blot ringe på (+45) 45 144 447 eller skrive til MobilePay på mobilepay@mobilepay.dk inden fristen udløber og give meddelelse om, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen.  

 

Du kan også bruge fortrydelsesblanketten, som findes på mobilepay.dk/hjaelp/klager-og-indsigelser. Du vil i den forbindelse modtage en kvittering for modtagelsen af fortrydelsesblanketten per e-mail. 

 

A6.2. For grønlandsk oprettede brugere 

Sidst i disse betingelser kan du finde en grønlandsk oversættelse af de oplysninger, som efter den grønlandske forbrugeraftalelov skal gives på grønlandsk.  

 

A7. Spærring 

 

A7.1. MobilePays spærring af MobilePay 

MobilePay har ret til uden varsel at spærre for din adgang til at benytte MobilePay af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller ved mistanke om uberettiget brug, herunder hvis: 

 

Det/de kort eller den/de modtager- og/eller afsenderkonto/konti, der er tilknyttet MobilePay, lukkes eller spærres. 

Betingelserne for MobilePay ikke overholdes, og dette medfører risiko for sikkerheden ved MobilePay eller for uberettiget brug af din MobilePay, eksempelvis manglende overholdelse af betingelser om koder. 

Mobilnummeret, der er tilknyttet MobilePay, er blevet misbrugt eller formodes misbrugt, og dette medfører risiko for uberettiget brug af din MobilePay. 

Din MobilePay er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand.  

Du har modtaget penge i MobilePay, der ikke er blevet autoriseret af den MobilePay-bruger, som pengene er overført fra, eller hvis vi i øvrigt har en formodning om, at der er sket uberettiget brug/uautoriserede overførsler fra din MobilePay.  

 

Endvidere kan vi spærre adgangen til MobilePay uden varsel, hvis du ikke giver MobilePay de nødvendige legitimationsoplysninger, som MobilePay er forpligtet til at indhente fra dig i henhold til lovgivningen, fx efter Hvidvaskloven eller Skattekontrolloven. 

 

Hvis vi spærrer for adgangen til din MobilePay, underretter vi dig på forhånd om spærringen og årsagen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart efter, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden. 

 

MobilePay kan derudover spærre adgangen til MobilePay uden varsel, hvis du er helt eller delvist omfattet af sanktioner fra danske eller grønlandske myndigheder, EU eller FN, jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner, eller lignende (fx amerikanske myndigheder som Office of Foreign Assets Control). 

 

A7.2. Din spærring af MobilePay 

Du skal snarest muligt kontakte os for at spærre for MobilePay, hvis: 

Den mobile enhed med MobilePay, SIM-kortet og/eller det/de tilknyttede betalingskort/oplysninger er tabt eller stjålet – eller hvis du har mistanke om det. 

Du opdager eller har mistanke om, at din MobilePay er blevet misbrugt. 

 

Du spærrer din MobilePay døgnet rundt ved at ringe til os på (+45) 45 144 447 og oplyse dit mobilnummer. Så lukker vi for adgangen og sender dig en bekræftelsesmail med årsagen, datoen og tidspunktet for spærringen. 

 

A8. Opsigelse/ophævelse 

 

A8.1. Din opsigelse af MobilePay 

Du kan opsige din MobilePay-aftale uden varsel i MobilePay-appen under ’Indstillinger’ og ’Opsig MobilePay’ eller ved at give os skriftlig eller telefonisk besked. Bemærk, at du maksimalt kan oprette dig på ny som bruger tre gange på et kalenderår. Hvis du overdrager mobilnummeret eller nedlægger telefonabonnementet, er det særligt vigtigt, at du forinden ændrer mobilnummeret i MobilePay eller opsiger aftalen om MobilePay. Bemærk, at det ikke er nok at slette appen for at opsige din aftale med MobilePay.  

 

A8.2. MobilePays opsigelse/ophævelse af MobilePay 

MobilePay kan med to måneders varsel opsige aftalen om MobilePay. Vi kan også opsige aftalen med to måneders varsel, medmindre andet følger af lovgivningen, hvis vi vurderer, at vi ikke kan leve op til hvidvasklovgivningen eller anden lovgivning, fx fordi du ikke giver os de oplysninger, som vi beder dig om. 

 

MobilePay kan opsige din aftale med to måneders varsel, hvis du tager fast bopæl i et land uden for EU, EØS, Grønland, Færøerne, Storbritannien eller Schweiz. 

 

I tilfælde af misligholdelse kan vi ophæve aftalen uden varsel. Vi kan også ophæve aftalen uden varsel, hvis vi har en saglig og rimelig grund for ophævelsen. 

 

Hvis du tager fast bopæl i et land, der er opført på eksempelvis Europa-Kommissionens liste over højrisiko tredjelande eller lignende lister over højrisiko lande eller tredjelande, kan vi ophæve aftalen uden varsel. Du kan læse mere om Europa-Kommissionens liste over højrisiko tredjelande på Europa-Kommissionens hjemmeside under EU-policy on high-risk third countries. 

 

Hvis du ikke har benyttet MobilePay i seks måneder, forbeholder vi os ret til at opsige din aftale om MobilePay.  

 

Vores opsigelse eller ophævelse skal være saglig, og begrundelsen vil stå i den opsigelse eller ophævelse, som vi sender.  

 

A9. Gebyrer 

MobilePay opkræver p.t. ikke gebyr for tilmelding eller opsigelse af MobilePay. MobilePay opkræver heller ikke gebyr for brug af MobilePay til betaling med kort på nettet – men den erhvervsdrivende, som du handler hos, kan evt. opkræve et gebyr. Din kortudsteder kan opkræve gebyr for brug af dit kort. Det samme gælder, hvis den bank, hvor du har en konto tilknyttet fra, opkræver gebyr for brug af kontoen. 

 

Hvis vi indfører gebyrer for din brug af MobilePay, får du besked herom ved meddelelse om ændrede betingelser med to måneders varsel. 

 

Hvis vi indfører nye funktioner, produkter eller ydelser, kan disse dog være gebyrpålagte fra start, uden at du modtager varsel om ændrede betingelser. Du vil altid få oplyst gebyret, inden du tilmelder dig funktionen, produktet eller ydelsen.  

 

A10. Ændringer 

Du får besked i din MobilePay-app, hvis vi ændrer betingelserne. Vi kan ændre dem uden varsel, hvis ændringerne ikke er til ugunst for dig. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringer, der ikke er til ugunst for dig, kan du opsige din aftale med MobilePay, se herom i pkt. A8.  

 

Hvis ændringerne er til ugunst for dig, får du to måneders varsel. Hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, som varsles med to måneder, skal du give os besked senest, inden de nye betingelser træder i kraft. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, anser vi det som en opsigelse af aftalen om MobilePay. Din opsigelse træder i kraft straks. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne. 

 

A11. Immaterielle rettigheder og licens 

 

A11.1. Immaterielle rettigheder 

Alle ophavsrettigheder, varemærker, logoer og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende MobilePay og MobilePay-produkterne tilhører MobilePay eller vores licensgivere. Du må ikke gengive, kopiere, fremvise, overdrage, offentliggøre eller på anden måde bruge disse immaterielle rettigheder eller MobilePay-produkterne, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at anvende MobilePay-produkterne som forudsat i disse betingelser. Du må dog gerne downloade og kopiere informationer og materiale på MobilePays hjemmeside til din egen, personlige brug. 

 

A11.2. Licens til MobilePay-appen  

Du får en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge MobilePay-appen som forudsat i disse betingelser på enhver smartphone eller tablet (iOS eller Android), som du ejer eller kontrollerer. Du må ikke distribuere, udleje, lease, udlåne, sub-licensere, overdrage, sælge eller gøre MobilePay-appen tilgængelig over et netværk. Du må heller ikke forsøge at udlede sourcekoden, modificere eller skabe afledte værker af MobilePay-appen. 

 

A12. Kommunikation 

Aftalen indgås på dansk og vores kommunikation foregår på dansk, uanset om du er oprettet som grønlandsk eller dansk bruger. Til din oplysning ligger der på vores hjemmeside en engelsk version af vores betingelser. Ved en eventuel konflikt mellem den danske version og den engelske version har den danske version forrang. 

 

Du modtager som udgangspunkt alle meddelelser i henhold til denne aftale i din MobilePay-app. I visse situationer vil vi også benytte den e-mailadresse, du har oplyst.  

 

A13. Samtykke til behandling af personoplysninger, når du bruger betalingstjenester  

Når du downloader MobilePay og accepterer ”Betingelser for MobilePay”, giver du samtidig samtykke til, at MobilePay behandler personoplysninger om dig, når du bruger de betalingstjenester, som vi udbyder i MobilePay. 

 

De personoplysninger, der behandles, er oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, oplysninger om betalingstransaktioner, herunder hvor du har brugt din MobilePay, de transaktionsdetaljer, som du opgiver, hvem du har overført penge til eller modtaget penge fra, og hvordan du bruger MobilePay. 

 

Vi kan videregive information om dit CPR-nummer til den bank, hvor du har din registrerede bankkonto (modtagerkonto), så den bank kan kontrollere og informere MobilePay om, at kontoen tilhører dig og kan anvendes til betalinger. Vi kan videregive information om dit CPR-nummer til den bank, hvor du har en registeret bankkonto (afsenderkonto), så den bank kan kontrollere og informere MobilePay om, at kontoen tilhører dig, og at kontoen kan anvendes til betalinger. Vi kan videregive information om dit CPR-nummer samt dele af dit kortnummer til den bank, som har udstedt betalingskortet, så den bank kan kontrollere og informere MobilePay om, at kortet tilhører dig, og at kortet og kontoen tilknyttet kortet kan anvendes til betalinger. 

 

Oplysninger kan videregives, hvis det er nødvendigt, til kortindløsere, pengeinstitutter i Danmark, Grønland og på Færøerne og relevante beløbsmodtagere.  

 

Vi deler også data, når der er nødvendigt, med tredjeparter, som tilbyder tjenester, som du har valgt fra MobilePay eller som du vælger via en virksomhed. 

 

Oplysningerne bruges til at levere de betalingstjenester, vi udbyder, herunder til at gennemføre betalingstransaktioner, generere posteringer og generere posteringsoversigter, foretage lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder, fx skattemyndighederne og Finanstilsynet og stille digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for dig.  

 

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med vores ”Information om MobilePays behandling af personoplysninger”, som kan findes på https://www.mobilepay.dk/hjaelp/gdpr. 

 

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, fx ved at skrive til mobilepay@mobilepay.dk. Vær opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at du ikke længere kan benytte MobilePay. 

 

MobilePay forbeholder sig ret til at optage og/eller registrere telefonsamtaler (både når du ringer til os og vi ringer til dig) og anden kommunikation med os til vores egen administrative brug. 

 

A14. Vores underretning om misbrug og sikkerhedstrusler 

Vi vil kontakte dig, hvis vi får mistanke om misbrug af aftalen eller konstaterer et faktisk misbrug. Vi vil også kontakte dig, hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle sikkerhedstrusler.  

 

A15. MobilePays ansvar 

Du skal være opmærksom på, at der under de enkelte afsnit for de forskellige funktioner/services kan være anført særlige forbehold om MobilePays ansvar. 

 

MobilePay er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. 

 

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er MobilePay ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 

Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder 
uanset, om det er MobilePay selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i MobilePays strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). 

Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af MobilePay selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af MobilePay. 

Andre omstændigheder, som er uden for MobilePays kontrol. 

 

MobilePays ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 

MobilePay burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. 

dansk (for dansk oprettede brugere) eller grønlandsk (for grønlandsk oprettede brugere) lovgivning under alle omstændigheder gør MobilePay ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 

 

Vær særligt opmærksom på, at MobilePay ikke har ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de varer eller tjenesteydelser, som du betaler med MobilePay, fra MobilePay Box, pengegave eller gavekort eller med dit betalingskort via MobilePay. MobilePay påtager sig ligeledes intet ansvar for de indsamlinger, som du betaler til med MobilePay eller via MobilePay. Hvis du har klager vedrørende de leverede varer, tjenesteydelser eller indsamlinger, skal du rette henvendelse til sælgeren og/eller indsamleren. MobilePay påtager sig intet ansvar for sælgeres/indsamleres handlemåde i øvrigt.  

 

A16. Lovvalg og værneting 

Aftalen og enhver tvist, der udspringer af aftalen, er underlagt dansk ret og skal behandles ved Københavns Byret eller sagsøgtes hjemting, medmindre andet følger af ufravigelige forbrugerretlige regler i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Dette gælder uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret. 

 

A17. Tilsyn 

MobilePay har tilladelse fra og er under tilsyn af:  

 

Finanstilsynet (Norge) 

Revierstredet 3 

0151 Oslo 

Telefon +47 22 93 98 00 

www.finanstilsynet.no 

 

I Danmark er MobilePays tilladelse registreret hos Finanstilsynet som en filial under Vipps MobilePay under FT-nr. 22315.  

 

Finanstilsynet i Norge fører tilsyn med blandt andet MobilePays licens til at udbyde betalingstjenester og e-pengeprodukter. Finanstilsynet i Danmark, Forbrugerombudsmanden og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører endvidere tilsyn med overholdelse af visse lovbestemmelser i henhold til Lov om betalinger. 

 

For grønlandsk oprettede brugere gælder, at den grønlandske Forbruger- og Konkurrencestyrelse fører tilsyn med visse forbrugerretlige lovbestemmelser i henhold til den grønlandske markedsføringslov. 

 

A18. Garantiformuen 

Som bruger af MobilePay er du ikke omfattet af Garantiformuen. Din bank vil normalt være omfattet af Garantiformuen.  

 

A19. Klager 

Du kan altid kontakte MobilePay, hvis du er uenig med os. Du er også velkommen til at ringe til (+45) 45 144 447.  

 

Hvis du fortsat er uenig eller utilfreds med resultatet, kan du skrive til klage@mobilepay.dk.  

 

Du kan klage til de myndigheder, der fører tilsyn med MobilePays overholdelse af blandt andet Lov om betalinger. Læs mere herom under pkt. A17. 

 

Du kan også få vejledning om dine rettigheder ved at rette henvendelse til Forbruger Europa på forbrugereuropa.dk. 

 

Forbrugerombudsmanden kan kontaktes via www.forbrugerombudsmanden.dk.  

 

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes via www.kfst.dk.   

 

Hvis du er grønlandsk oprettet bruger og fører en henvendelse til MobilePay til et resultat, der ikke er tilfredsstillende for dig, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, Postbox 689, 3900 Nuuk. 

 

Hvis du er bosat i blandt andet i EU eller Norge, kan du også klage via EU-Kommissionens online klageportal (ODR). Hvis du kontakter ODR, kan du med fordel oplyse, at MobilePays klageansvarlige afdeling kan kontaktes på klage@mobilepay.dk.  

 

A20. Nyt eksemplar af betingelserne 

Du kan altid finde den seneste version i din app eller på mobilepay.dk. Du er også velkommen til at kontakte MobilePay.  

 

A21. Kontaktdetaljer 

Du kan kontakte MobilePay support via (+45) 45 144 447.  

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller hvis du vil høre mere om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du kan kontakte vores databeskyttelsesafdeling på privacy@vippsmobilepay.com. 

 

B. Når du betaler med MobilePay  

MobilePay kan kun benyttes til overførsler/betalinger i danske kroner.  

 

Du betaler med MobilePay som dit betalingsinstrument, når du overfører penge til andre private MobilePay-brugere, og når du betaler til erhvervsdrivende i fysisk handel ved brug af MobilePays produkter MyShop og Point of Sale, samt når du betaler regninger og betalingsaftaler til en erhvervsdrivende med MobilePay-appen. Du kan også betale med MobilePay som dit betalingsinstrument på udvalgte hjemmesider.  

 

MobilePay gør det derudover muligt at betale med dit betalingskort via MobilePay-appen online (hvor MobilePay ikke er dit betalingsinstrument). I sådanne tilfælde fremgår det på betalingsskærmen i MobilePay-appen, at betalingen er en kortbetaling. Læs om betalinger med dit kort via MobilePay-appen nedenfor i afsnit C. 

 

Når du betaler med MobilePay, skal du være opmærksom på følgende: 

Det navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), du har registreret dig med, vises til den MobilePay-bruger, du enten vil sende beløbet til eller modtage beløbet fra.  

Det navn og billede, du har registreret dig med, og de sidste 4 cifre i dit mobilnummer kan blive vist til den erhvervsdrivende eller den organisation, du betaler eller overfører penge til. 

MobilePay registrerer bl.a. dit og modtagers mobilnummer, kontonumre, beløb, evt. besked og billede samt dato for overførslen. 

 

Hvis du vil beskytte din identitet, kan du bruge et alias i stedet for dit rigtige navn og undlade at bruge et personligt billede i MobilePay-appen. 

 

B1. Registrering af betalingskort- og kontooplysninger mv. 

 

B1.1. Gennemførsel af overførsler/betalinger  

Når du betaler med MobilePay, giver du samtykke til, at MobilePay kan trække beløbet fra dit betalingskort eller din afsenderkonto. Det betyder, at der sker en elektronisk pengeoverførsel fra dit betalingskort eller din afsenderkonto til MobilePay, forudsat din kortudsteder eller din bank godkender betalingsanmodningen til MobilePay – læs mere under pkt. B1.2. I den forbindelse overfører MobilePay pengene fra din MobilePay til modtagerens MobilePay, hvorfra beløbet overføres til modtagers bankkonto (modtagerkonto). Eventuelle gebyrer til fx den erhvervsdrivende, din kortudsteder eller din bank kan også blive trukket fra dit kort eller din konto via din MobilePay.  

 

Den maksimale gennemførselstid for overførsler for betalinger med MobilePay er som udgangspunkt én bankdag (dvs. en dag, hvor betalerens og betalingsmodtagerens udbyder holder åbent). Bemærk dog, at der vil kunne gå op til flere dage før, at du kan se overførslen fra dit betalingskort til MobilePay som en postering på din bankkonto.  

 

B1.2. Kort- og kontoudsteders autorisation mv.  

Har du valgt at tilknytte et kort til at overføre penge til MobilePay, søger MobilePay autorisation hos din kortudsteder. Afviser din kortudsteder betalingen, bliver overførslen til MobilePay afvist. Hvis du har tilknyttet et Visa/Dankort til MobilePay, vil MobilePay vælge hvilken del af kortet, der søges autorisation på. Det vil sige, at ved et Visa/Dankort vælger MobilePay, om overførslen fra dit kort til MobilePay gennemføres som en Visa- eller en Dankorttransaktion.  

 

MobilePay opbevarer dine kortoplysninger i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (Payment Card Industry – Data Security Standard). Dine kortoplysninger bliver ikke gemt på din mobile enhed. 

 

Bemærk, at vi kan overføre beløbet direkte fra din konto, hvis du er kunde i en bank, der har indgået en aftale med MobilePay om at distribuere MobilePay og har tilknyttet et betalingskort udstedt af en bank, der har indgået en aftale med MobilePay om at distribuere MobilePay. Det samme gælder, hvis du har valgt en afsenderkonto til at overføre penge til MobilePay. 

 

B2. Brug af MobilePay mv. 

 

B2.1. Beløbsgrænser og maksimalt forbrug 

Der er en maksimal beløbsgrænse pr. kalenderår for din brug af MobilePay afhængigt af dit identifikations- og legitimationsniveau. Din brug omfatter både de beløb, du afsender og modtager.  

Du kan se den årlige beløbsgrænse og følge dit forbrug af den i MobilePay på siden ’Beløbsgrænser’ under ’Indstillinger’. De fastsatte beløbsgrænser kan ud over dit identifikationsniveau også afhænge af fx hvilket produkt eller hvilken løsning, du bruger. 

 

B2.2. Gennemførsel af betalinger med MobilePay 

MobilePay har ikke pligt til at gennemføre betalinger, der ikke er dækning for eller som ikke kan gennemføres, såfremt der foreligger lovmæssige eller aftalemæssige hindringer for gennemførelsen. Vi vil fx afvise betalingsanmodninger, hvis der er mistanke om misbrug, bedrageri, hvidvaskning af penge eller forsøg herpå. Det samme gælder, hvis modtager fx ikke har tilknyttet en korrekt modtagerkonto.  

Vi vil give dig besked i MobilePay-appen om afvisningen/den manglende gennemførelse, hvis det kan gives i overensstemmelsen med gældende lovgivning.  

 

Hvis overførslen til modtagers modtagerkonto returneres fra modtagers bank, vil MobilePay i en periode på 15 kalenderdage forsøge at levere beløbet til modtager. Hvis det ikke lykkes, returnerer MobilePay beløbet til din (dvs. afsenders) modtagerkonto. 

 

B3. Kontrol af posteringer 

Du har pligt til løbende at kontrollere dine posteringer med MobilePay og dine posteringer foretaget via MobilePay på nettet i appen. Opdager du betalinger, 

som ikke stemmer overens med dine bekræftelser for de enkelte træk, 

som du ikke mener at have foretaget, eller 

hvis du oplever, at andre uretmæssigt har overført penge til din MobilePay, 

skal du give os besked snarest muligt – vær dog opmærksom på tidsfristen i pkt. B4.3 og pkt. B5. 

 

B3.1. Oplysninger om MobilePay-transaktioner 

Du kan under ’Aktiviteter’ i din MobilePay se oplysninger om dine transaktioner i en periode på mindst 13 måneder. Du kan også følge dine MobilePay-transaktioner på dit bankkontoudskrift – både indgående og udgående overførsler/betalinger. Hvis du har behov for at gemme dine transaktioner i længere tid, kan du eksportere dem fra appen.  

 

B4. Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt (autoriserede betalinger) 

 

B4.1. Tilbagekaldelse 

Når du har godkendt en betaling, kan du ikke tilbagekalde den. I visse situationer har du dog mulighed for at få tilbageført en betaling, jf. nedenfor.  

 

B4.2. Køb af varer eller tjenesteydelser der sælges ved fjernsalg og hvor det er tilladt at betale med MobilePay 

Hvis du har betalt en vare eller tjenesteydelse ved fjernsalg, hvor det er tilladt at betale med MobilePay, kan du i visse situationer have ret til at få en betaling tilbageført, hvis forretningen (den erhvervsdrivende) har trukket et højere beløb end aftalt, eller den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret, eller du har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen. Bemærk, at i tilfælde, hvor du har betalt for e-penge med MobilePay, kan du kun rette krav mod MobilePay, hvis de bestilte e-penge ikke er leveret. Du kan ikke rette krav mod MobilePay, hvis de bestilte varer/tjenester, som du har købt med e-pengene, ikke er leveret.  

 

Du skal først søge at løse problemet med den erhvervsdrivende, inden du kontakter MobilePay. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte den erhvervsdrivende.  

 

Det er en betingelse, at du kontakter os snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på, at du kan have krav på tilbageførsel af en betaling. Du skal så vidt muligt kontakte os med din indsigelse senest 14 dage efter, du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Når vi vurderer, om du har kontaktet os i rette tid, vil vi lægge vægt på din pligt til løbende at gennemgå og kontrollere dine MobilePay-posteringer. Vi vil herefter hurtigst muligt undersøge din indsigelse. Når vi har modtaget din indsigelse, undersøger vi den. Mens det sker, sætter vi normalt beløbet ind på din modtagerkonto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, har vi ret til at få beløbet refunderet. 

 

Bemærk, at hvis både køber og sælger er forbrugere, gælder ovennævnte ikke. Det betyder, at køber ikke har mulighed for at få betalingen tilbageført efter denne bestemmelse.  

 

B4.3. Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelsen af betalingen  

Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du godkendte MobilePay-betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket, overstiger, hvad du med rimelighed bl.a. under hensyn til dit tidligere udgiftsmønster kunne forvente, kan du have krav på at få tilbageført betalingen.  

 

Du skal kontakte os senest 8 uger, efter beløbet er trukket med din MobilePay, hvis du mener, at du har krav på at få tilbageført en betaling, hvor du ikke har godkendt det endelige beløb.  

 

Når vi har modtaget din indsigelse, undersøger vi den. Du vil høre fra os senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af din anmodning.  

 

Læs også pkt. F3 under ’Betalingsaftaler’, da der gælder særlige regler for den funktion. Vær også opmærksom på pkt. B6. 

 

B5. Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt (uautoriserede betalinger) 

Hvis du mener, der er gennemført betalinger med MobilePay, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du kontakte MobilePay snarest muligt, efter du har opdaget det og lave en indsigelse. Når vi vurderer din indsigelse, og om du har kontaktet os i rette tid, vil vi lægge vægt på din pligt til løbende at gennemgå og kontrollere dine MobilePay-posteringer. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til os senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket med MobilePay. 

 

Når vi har modtaget din indsigelse, undersøger vi den. Mens det sker, sætter vi normalt beløbet ind på din modtagerkonto tilknyttet din MobilePay. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, har vi ret til at få beløbet refunderet. Vær også opmærksom på pkt. B6. 

 

B6. Dit ansvar ved misbrug af MobilePay og MobilePays produkter 

Er du under 18 år, vil dit ansvar blive vurderet i overensstemmelse med dels Værgemålslovens regler (herunder for grønlandsk oprettede brugere Myndighedsloven) og reglerne om umyndiges erstatningsansvar, dels reglerne i Lov om betalinger, jf. nedenfor.  

 

Er du over 18 år gælder følgende: 

 

Hvis din MobilePay har været misbrugt af en anden person, dækker vi tabet, medmindre tabet er omfattet af nedennævnte afsnit. Vi har bevisbyrden for, at tabet er omfattet af nedennævnte afsnit. 

 

Hvis din MobilePay er blevet misbrugt af en anden person, og der i den forbindelse er anvendt personlig sikkerhedsforanstaltning, kan du komme til at dække op til 375 kr. af det samlede tab.  

 

Du skal dække tab op til 8.000 kr. i tilfælde af, at din MobilePay har været misbrugt af en anden person, og der i den forbindelse er anvendt personlig sikkerhedsforanstaltning og 

du ikke har kontaktet os snarest muligt efter at have fået kendskab til, at din MobilePay, herunder din mobiltelefon/tablet med MobilePay installeret er bortkommet, eller at en anden har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller  

du med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til misbrugeren, uden du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug, eller 

du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget.  

 

Du hæfter for det fulde tab, hvis den personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: 

du har selv oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, som har misbrugt din MobilePay, og  

du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug.  

 

Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser i henhold til reglerne, herunder at opbevare MobilePay eller mobiltelefonen/tabletten forsvarligt, at beskytte den personlige sikkerhedsforanstaltning, jf. pkt. A4 og A5, eller at spærre MobilePay, jf. pkt. A7.2.  

 

Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at vi har fået besked om, at MobilePay skal spærres.  

 

Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre din MobilePay på grund af forhold hos os.  

 

Du hæfter heller ikke, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af den personlige sikkerhedsløsning ikke kunne opdages af dig forud for den uberettigede anvendelse. 

 

Herudover hæfter du heller ikke for uberettiget brug af MobilePay, når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af MobilePays ansatte eller en enhed, hvortil MobilePays aktiviteter er outsourcet eller dennes passivitet.   

 

MobilePay hæfter i overensstemmelse med Lov om betalinger for dit tab, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af MobilePay. 

 

MobilePay hæfter tillige i overensstemmelse med Lov om betalinger, hvis du lider et tab som følge af en uberettiget anvendelse, hvor MobilePay ikke kræver brug af den personlige sikkerhedsforanstaltning, medmindre du har handlet svigagtigt.     

 

Du hæfter kun for tab som følge af andres uberettigede brug af MobilePay, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført hos MobilePay. 

 

C. Når du betaler med dit kort via din MobilePay-app på nettet 

Du kan betale med dit kort via MobilePay-appen ved onlinehandel, hvis du har aktiveret funktionen under ‘Indstillinger’ i appen. Du kan betale med dit kort via MobilePay-appen ved både enkeltstående betalinger og gentagne betalinger. På betalingsskærmen i MobilePay-appen fremgår det, at det er en kortbetaling. 

 

Når du gør det, fungerer MobilePay som en service, der oversætter dit tilmeldte mobilnummer til de kortoplysninger, du har registreret i din MobilePay-app. Så kan webshoppens betalingsudbyder gennemføre kortbetalingen. Når der trækkes penge på betalingskortet, søger betalingsudbyderen autorisation hos din kortudsteder (fx din bank). Det er din kortudsteder, der afgør, om der kan betales fra kortet. Afviser din kortudsteder betalingen, får du besked med det samme. Bemærk, at både kortudsteder og den erhvervsdrivende eventuelt opkræver gebyr for brug af kortet. 

 

Bemærk, at selve betalingen sker som en almindelig kortbetaling, hvor du selv har indtastet kortoplysningerne. Der flyttes dermed ikke penge fra dit tilknyttede betalingskort over til MobilePay, og MobilePay står derfor ikke for betalingsoverførslen. MobilePay fungerer således ikke som dit betalingsinstrument. 

 

Når du knytter dit Dankort til betaling på nettet via MobilePay, skal du bekræfte det med dit MitID med OCES-certifikat ved at følge anvisningerne. 

 

Vi sender ikke dit mobilnummer til den erhvervsdrivende, hvor du handler med dit kort via MobilePay. Bemærk dog, at hvis du selv oplyser dit telefonnummer til den erhvervsdrivende, kan forretningen sende det til MobilePay, og du kan se det som forud indtastet i din MobilePay. 

 

C1. Funktioner, brug af MobilePay til betaling med kort på nettet mv. 

 

C1.1. Funktioner og gennemførelse af betalinger med dit kort på nettet via MobilePay 

Hvis du har aktiveret betaling med kort via MobilePay, kan du betale via MobilePay-appen med dine kort i de online butikker, der skilter med MobilePay, og som modtager den korttype, du har tilknyttet i din MobilePay-app.  

 

Kvitteringen for selve købet modtager du fra den erhvervsdrivende. 

 

C1.2. Dine kortholderregler 

Når du betaler på nettet med dit kort via MobilePay-appen, er det dine kortregler, der gælder for betalingen. Reglerne for MobilePay skal du naturligvis også overholde. 

 

C1.3. Maksimalt forbrug 

MobilePay fastsætter ingen maksimal grænse for dine køb, når du betaler på nettet med kort via MobilePay. Din kortudsteder eller den erhvervsdrivende kan evt. have fastsat en beløbsgrænse. 

 

C2. Tilbagekaldelse af godkendelser 

Du kan ikke tilbagekalde en godkendelse, du har foretaget via MobilePay. 

 

C3. Indsigelser mv. 

Det er dine kortholderregler, der gælder for din kortbetaling på nettet med kort via MobilePay-appen. Det vil bl.a. sige, at du skal kontakte din kortudsteder (typisk din bank) om indsigelser om brug af dit kort. Det gælder både enkeltstående betalinger og gentagne betalinger. 

 

C4. Dit ansvar 

Det er dit ansvar at bruge det tilknyttede kort i overensstemmelse med din kortudsteders regler og samtidig overholde betingelserne for MobilePay. 

 

Hvis du godkender, at webshoppen kan gennemføre gentagne betalinger (eks. abonnementsbetalinger) med dit kort på nettet via MobilePay-appen, trækkes de gentagne betalinger automatisk fra dit kort via MobilePay. Det er webshoppens vilkår, der regulerer aftalen om de gentagne betalinger. 

 

C5. MobilePays ansvar 

I forhold til din brug af funktionen betaling med kort på nettet via MobilePay-appen har MobilePay ansvaret for, at det mobilnummer, du indtaster, omsættes til de kortoplysninger, du har indtastet til brug for MobilePay til betaling på nettet.  

 

D. Medlemskaber i MobilePay 

Medlemskaber er en funktion i MobilePay, der giver dig mulighed for at registrere dine medlemsnumre hos erhvervsdrivende, hvor du har et medlemskab.  

Funktionen er personlig, og hvis den misbruges, forbeholder vi os ret til at spærre din MobilePay-aftale. 

 

D1. Hvilke informationer registreres, og hvad bruger vi dem til 

Når du tilmelder dit medlemsnummer, vil vi i forbindelse med en betaling til en erhvervsdrivende, hvor du har indtastet dit medlemsnummer, videresende dit medlemsnummer til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende får ikke adgang til dine betalingsinformationer eller andre af dine personlige informationer i MobilePay. 

 

MobilePay anvender ikke dit medlemsnummer til andre formål end til at administrere registreringsfunktionen for dine medlemskaber. 

 

D2. Medlemskabet hos den tilmeldte erhvervsdrivende 

Medlemskabet med den enkelte erhvervsdrivende skal du selv aftale direkte med den erhvervsdrivende, ligesom det er den erhvervsdrivendes betingelser for medlemskabet, der gælder. Medlemskabet er udelukkende et anliggende mellem den erhvervsdrivende og dig og spørgsmål eller uoverensstemmelse skal afklares direkte med den erhvervsdrivende.  

 

D3. Til- og framelding  

I MobilePay kan du til enhver tid tilmelde eller fjerne dit medlemsnummer hos en erhvervsdrivende. Bemærk dog, at dette ikke er det samme som, at du til- og framelder din aftale med den erhvervsdrivende. 

 

Såfremt dit medlemskab ophører, uanset af hvilken årsag, vil din registrering i MobilePay af medlemsnummeret ikke blive fjernet automatisk.  

 

E. Modtag regninger med MobilePay 

MobilePay giver dig mulighed for at modtage og få vist regninger i MobilePay.  

 

Funktionen kræver, at du laver en aftale med den erhvervsdrivende om at modtage din regning i MobilePay og har oplyst dit mobilnummer til den erhvervsdrivende. 

 

Du skal være fyldt 18 år, før du må benytte funktionen. 

 

E1. Hvilke informationer registreres, og hvad bruger MobilePay dem til? 

MobilePay modtager en række informationer fra den erhvervsdrivende, så den erhvervsdrivendes faktura kan vises i MobilePay-appen. Den erhvervsdrivende kan vælge at sende de generelle data omkring fakturaen, fx oplysninger omkring fakturaudsteder, navn på betaler, beløb, moms, fakturadata og forfaldsdato etc.  

 

Den erhvervsdrivende har endvidere mulighed for at sende detailoplysninger omkring varekøb, mængder etc. Disse detailoplysninger kan den erhvervsdrivende også udstille via et link, der vil omstille dig til den erhvervsdrivendes website, hvor en fuld faktura kan blive vist. 

 

MobilePay modtager udelukkende fakturadata fra den erhvervsdrivende og sender ikke fakturadata retur til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende får ikke adgang til dine betalingsinformationer eller andre af dine personlige informationer i MobilePay. 

 

MobilePay anvender ikke dine fakturadata til andre formål end til at kunne vise dig dine betalte fakturaer. 

 

E2. Funktionen ’Modtag regninger’ 

Du kan tilmelde dig ’Modtag regninger’ under ’Indstillinger’ og herefter har den erhvervsdrivende mulighed for at sende regningen til din MobilePay. Det sker ved, at den erhvervsdrivende sender dit mobilnummer til os, så MobilePay kan forbinde det med din MobilePay.  

 

E3. Framelding til ’Modtag regninger’ 

Ønsker du ikke længere at kunne modtage anmodninger om accept af modtagelse af regninger eller regninger til betaling i MobilePay, skal du afmelde dig under menupunktet ’Indstillinger’ i MobilePay.  

 

E4. Betaling af regninger 

Du betaler en regning i MobilePay-appen ved at godkende anmodningen fra den erhvervsdrivende under ‘Venter’ i aktivitetslisten. MobilePay foretager ikke betalingen, men giver dig mulighed for selv at betale med MobilePay. 

 

Du kan også vælge, at regningen skal betales på en bestemt dato til og med regningens endelige forfaldsdag.  

 

E5. Dit ansvar 

’Modtag regninger’ i MobilePay er et personligt produkt og må kun benyttes af dig. Hvis regningen er fejlbehæftet eller ikke svarer til det aftalte, skal du selv rette henvendelse til den erhvervsdrivende.  

 

E6. MobilePays ansvar 

MobilePay er ikke part i aftalen mellem dig og den erhvervsdrivende om fremsendelse af regningen til betaling i MobilePay og har derfor ikke noget ansvar for regningen eller dens indhold, herunder om regningen er fejlbehæftet. 

 

E7. Opbevaring af regninger 

MobilePay gør dine betalte regninger tilgængelige i din MobilePay i mindst 13 måneder. Hvis du har behov for at opbevare dem i længere tid, anbefaler vi dig at printe eller eksportere dem. Hvis en regning ikke betales med MobilePay, vil den fremstå som ubetalt i MobilePay. Ubetalte regningerne vil være tilgængelige frem til forfaldsdato plus 30 dage. Hvis din aftale om MobilePay ophører, uanset årsag, vil du ikke længere have adgang til din regninger. 

 

F. Betalingsaftaler i MobilePay 

Du har mulighed for at lave betalingsaftaler med MobilePay ved at tilknytte din MobilePay til en betalingsaftale mellem en erhvervsdrivende og dig. Det betyder, at du på forhånd tillader den erhvervsdrivende at fremsende en tilbagevendende eller enkeltstående betalingsopkrævning til din MobilePay vedrørende den betalingsaftale, du har indgået med den erhvervsdrivende. Du godkender dermed, at den erhvervsdrivende kan anmode om en fremtidig betaling med din MobilePay, uden at du skal godkende hver enkelt betaling ved gentagne betalinger eller indtaste alle dine betalingsoplysninger ved enkeltstående betalinger. 

 

F1. Funktionen ’Betalingsaftaler’ 

Du skal være fyldt 18 år, før du må benytte funktionen Betalingsaftaler. 

 

Når du har indgået aftalen med den erhvervsdrivende og godkendt tilknytningen til din MobilePay, vil den erhvervsdrivende kunne fremsende anmodninger om tilbagevendende eller enkeltstående betalinger til din MobilePay i overensstemmelse med din betalingsaftale med den erhvervsdrivende. Tilbagevendende anmodninger om betalinger vil blive gennemført, uden at du skal godkende hver enkelt betaling. Ved både enkeltstående og tilbagevendende betalingsopkrævninger, hvor betalingsfrekvensen ikke nødvendigvis er fast, vil den erhvervsdrivende også i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende initierer opkrævningen, have mulighed for at opkræve disse, uden at du skal godkende hver enkelt betaling. Dette kan dog kun ske, hvis du har godkendt det i betalingsaftalen med den erhvervsdrivende. I andre tilfælde af enkeltstående betalingsopkrævninger under din betalingsaftale med den erhvervsdrivende, hvor du som forbruger selv initierer (altså iværksætter) betalingsopkrævningen, vil du blive bedt om at godkende betalingen med et swipe i MobilePay-appen. 

 

Når du tilknytter MobilePay til din betalingsaftale, vil den erhvervsdrivende få et betalings-ID, som den erhvervsdrivende benytter til fremtidige betalinger og til enkeltstående betalinger under din betalingsaftale. Dit mobilnummer overføres ikke til den erhvervsdrivende. 

 

Hvis du ønsker at slette en betalingsaftale, kan du gøre det direkte i din MobilePay-app eller via virksomhedens hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at der i nogle aftaler kan gå op til 24 timer efter du har indgået aftalen, før aftalen kan slettes. Derfor skal eventuelle betalinger i den periode afvises manuelt. 

 

Du skal være opmærksom på, at sletning i MobilePay ikke er det samme som en opsigelse af din betalingsaftale med den erhvervsdrivende. Du skal derfor kontakte den erhvervsdrivende, hvis du vil opsige jeres aftale.  

 

De betalinger, du kan se i MobilePay-appen under kommende betalinger, vil du altid have muligheden for at afvise. Når en betaling er trukket, vil du ikke kunne tilbagekalde den igen. Der henvises i øvrigt til pkt. B4, B5 og B6 om dine muligheder for tilbageførsler af transaktioner, du har godkendt/ikke godkendt.  

 

Du kan se i din MobilePay hvilke betalingsaftaler, du har tilknyttet din MobilePay. Du kan også se slettede betalingsaftaler. Du skal være opmærksom på, at hvis den erhvervsdrivendes aftale om MobilePay betalingsaftaler ophører, uanset årsag, så vil din tilknytning af betalingsaftalen til din MobilePay også bortfalde. Vi sender ingen besked herom. 

 

F2. Generel framelding af betalingsaftaler 

Ønsker du ikke længere at benytte funktionen, skal du afmelde den under menupunktet ’Indstillinger’ og ’Betalingsaftaler’ i MobilePay. Hvis du har aktive betalingsaftaler, skal disse slettes, før funktionen kan afmeldes.  

 

F3. Tilbageførsel af betalinger i henhold til betalingsaftaler 

Hvis du ikke kendte det præcise beløb, da du godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende blev trukket med din MobilePay, oversteg, hvad der med rimelighed kunne forventes, bl.a. under hensyn til dit tidligere udgiftsmønster og disse betingelser, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. 

 

Du skal kontakte os senest 8 uger, efter at beløbet er trukket med din MobilePay, hvis du mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor du ikke har godkendt det endelige beløb. 

 

Du har dog ikke krav på tilbagebetaling, hvis du har givet samtykke til at gennemføre betalingen direkte i MobilePay og oplysninger om den fremtidige betaling har været tilgængelig for dig mindst 4 uger inden forfaldsdagen. 

Læs i øvrigt pkt. B4.3. 

 

F4. Dit ansvar 

MobilePay betalingsaftaler er et personligt produkt og må kun benyttes af dig. 

 

F5. MobilePays ansvar 

MobilePay er ikke part i aftalen mellem dig og den erhvervsdrivende om de varer/tjenesteydelser, du modtager og betaler med MobilePay, ligesom vi heller ikke er part i jeres betalingsaftale herom. MobilePay har derfor ikke noget ansvar for jeres indbyrdes aftale og er ikke ansvarlig som følge af manglende eller for sen betaling i denne forbindelse. 

 

F6. Opbevaring af MobilePay betalingsaftaler 

MobilePay opbevarer ingen betalingsaftaler for dig. Vi registrerer alene din tilknytning til MobilePay. 

 

Hvis din aftale om MobilePay ophører, uanset årsag, vil du ikke længere have adgang til dine tilknyttede betalingsaftaler i MobilePay, og det vil fra tidspunktet for ophør ikke længere være muligt at foretage betalinger med MobilePay. Det samme gælder, hvis den erhvervsdrivendes aftale med MobilePay ophører uanset årsag. 

 

G. MobilePay Box (e-penge) 

Du kan oprette en MobilePay Box i din MobilePay. Du og andre MobilePay-brugere kan indbetale e-penge til en MobilePay Box. Du kan bruge e-penge i din MobilePay Box som betaling i forretninger, hvor det er muligt, eller omveksle e-pengene til penge og overføre til den modtagerkonto, du har tilknyttet til din egen MobilePay eller til en anden MobilePay-bruger. 

 

Du kan købe e-penge af MobilePay. Købet betales med MobilePay. Når du gør det, vil det købte e-pengebeløb blive udstedt til den valgte MobilePay Box. Du kan enten selv oprette og købe e-penge til din MobilePay Box, eller du kan købe og udstede e-penge til en MobilePay Box, der tilhører en anden MobilePay-bruger. 

 

MobilePay Box må kun benyttes til private formål og således blandt andet ikke til offentlige indsamlinger. 

 

Du vil kunne se dine ind- og udbetalinger til/fra din MobilePay Box på din MobilePay Box-oversigt, som du finder under ’Box’ i menuen. 

 

Du skal være fyldt 18 år for at kunne bruge MobilePay Box. Hvis du ikke er fyldt 18 år, kan du dog benytte MobilePay Box, hvis dine forældre/værger er indforståede hermed. MobilePay er berettiget til at lukke for MobilePay Box, hvis dette ikke overholdes. Vi vil herefter indløse din e-pengesaldo og overføre beløbet til den modtagerkonto, du har tilknyttet din MobilePay, se også pkt. G6. 

 

G1. Oprettelse af en MobilePay Box 

Der kan være begrænsninger på hvor mange MobilePay Box, du kan oprette eller hvor mange aktive MobilePay Box, du kan have.  

 

Bemærk, at der ikke er tale om et indlån, da MobilePay ikke er en bank. Derfor modtager du heller ikke rente af det e-penge beløb, du har i din MobilePay Box.  

 

G2. Gebyrer 

Det koster et administrationsgebyr på 19 kr. for hver 1000 kr., der går ind i din MobilePay Box. Gebyret vil automatisk blive fratrukket din saldo i din MobilePay Box.  

 

Priser og gebyrer for brugen af MobilePay Box findes på priser-privat.pdf (mobilepay.dk). Læs i øvrigt mere om gebyrer under pkt. A9. 

 

G3. Overførsel af data ifm. en MobilePay Box  

Du kan købe og betale e-penge med MobilePay.  

 

Når du køber e-penge, vil disse straks blive udstedt til den MobilePay Box, du vælger at udstede e-penge til. Det kan være din egen MobilePay Box eller en MobilePay Box, der tilhører en anden MobilePay-bruger.  

 

Når du køber og får udstedt e-penge til en MobilePay Box, eller når du modtager e-penge i din MobilePay Box, skal du være opmærksom på følgende: 

Det navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), du har registreret dig med, vises til den MobilePay-bruger, der har oprettet MobilePay Box. Det navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), du har registreret dig med, vises til den MobilePay-bruger, der sender penge til din MobilePay Box. Hvis ejeren af MobilePay Box har givet kigge-adgang til andre MobilePay-brugere, vil disse andre brugere også kunne se disse oplysninger samt beløbet, dog ikke dit mobilnummer (se mere under pkt. G15). 

MobilePay registrerer bl.a. dit, modtagers og afsenders navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), evt. besked og billede, beløb samt dato for overførslen til den givne MobilePay Box. 

 

G4. Betaling fra din MobilePay Box 

Når du bruger e-penge, vil det e-pengebeløb, du vil overføre, blive omvekslet til almindelige penge i forbindelse med overførslen til enten en forretning, der tager mod e-penge fra MobilePay, til din egen MobilePay eller til en anden brugers MobilePay.  

 

Når du bruger e-penge fra MobilePay Box, skal du være opmærksom på følgende: 

Det navn, du har registreret dig med, dit mobilnummer samt evt. besked og billede vises til den private modtager, du har valgt at overføre til. 

Det navn, du har registreret dig med og de sidste 4 cifre af dit telefonnummer vises til den forretning, du betaler til. 

 

G5. Maksimalt forbrug 

De e-penge, du modtager i din MobilePay Box eller bruger fra din Box, vil påvirke din årlige og daglige beløbsgrænse (se pkt. B2). 

 

G6. Inaktivitet og lukning af din MobilePay Box 

Du kan til enhver tid lukke din MobilePay Box. Det gør du i appen under ’Box’ i menuen. Din e-pengesaldo skal indløses, inden din MobilePay Box kan lukkes. Det skal den også, hvis din MobilePay-aftale opsiges, uanset årsag. 

 

Hvis du ikke benytter din MobilePay Box i en periode på 13 måneder, forbeholder vi os ret at lukke din MobilePay Box. Vi vil herefter indløse din e-pengesaldo og overføre beløbet til den modtagerkonto, du har tilknyttet din MobilePay. Det samme gælder, såfremt MobilePay vælger at lukke selve funktionen MobilePay Box.  

 

Såfremt din MobilePay lukkes, fordi du ikke har benyttet din MobilePay, jf. pkt. A8.2, vil vi også indløse din e-pengesaldo og overføre beløbet til den modtagerkonto, du har tilknyttet din MobilePay. 

 

G7. Oplysninger om MobilePay-transaktioner med e-penge 

Du kan under MobilePay Box-oversigten i din MobilePay se oplysninger om dine e-pengetransaktioner i en periode på mindst 13 måneder.  

 

G8. Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt (autoriserede betalinger) 

 

G8.1. Tilbagekaldelse 

Når du har godkendt en betaling, der bruger e-penge, kan du ikke tilbagekalde den.  

 

G9. MobilePays adgang til at tilbageholde e-penge  

Hvis vi konstaterer, at beløbet, der er brugt til køb af e-penge, hidrører fra svig, midler, der ikke tilhører dig eller uautoriserede betalinger, kan vi tilbageholde dine e-penge til dækning af det krav, vi måtte have mod dig i den anledning. 

 

G10. Kigge-adgang til en Box 

Det muligt for dig som ejer af en Box at give andre MobilePay-brugere mulighed for at kigge med i din Box (’kigge-adgang’) og derved se beløbet i din Box samt indbetalinger og udbetalinger. Brugere med kigge-adgang kan ikke disponere over midlerne i din Box.  

 

Du har som ejer af en Box selv ansvaret for, hvem du giver kigge-adgang og selv ansvaret for løbende at administrere dette, herunder blandt andet at fjerne brugere, der ikke længere skal have kigge-adgang. Læs mere om kigge-adgang på mobilepay.dk. 

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du køber e-penge til en Box, kan ejeren af Box have givet andre MobilePay-brugere adgang til at kigge med i Box. Det vil fremgå af den pågældende Box. Brugere med kigge-adgang vil i så fald kunne se datoen, beløbet, dit MobilePay-navn og en evt. besked, hvis du overfører penge til den pågældende Box. Dit telefonnummer vil ikke vises til disse andre MobilePay-brugere. Læs mere om beskyttelse af din identitet under pkt. A2. 

 

H. Pengegaver med MobilePay (e-penge) 

Du kan som MobilePay-bruger give og modtage en pengegave med MobilePay. Når du vil give en pengegave, køber du e-penge, som udstedes af MobilePay til dig som giver. Du bestemmer, hvornår modtager skal have pengegaven. Læs mere på mobilepay.dk/gaver. 

 

Pengegaver består dels af e-penge og dels af en digital indpakning (gaveindpakning). Gaveindpakningen skal du som gavegiver betale for. Der kan ikke købes pengegaver uden gaveindpakning. Alle rettigheder til gaveindpakningen til din pengegave tilhører MobilePay eller MobilePays licensgivere. Ét køb af en gaveindpakning kan bruges til én pengegave. 

 

Da MobilePay ikke er en bank, er en pengegave ikke et indlån. Derfor modtager du heller ikke renter af e-pengebeløbet. 

 

H1. Køb og modtagelse af pengegave i MobilePay 

Du skal være fyldt 18 år for at kunne købe, og modtage pengegaver. Hvis du ikke er fyldt 18 år, kan du dog købe og modtage en pengegave, hvis dine forældre/værger er indforståede hermed. Hvis modtageren ikke er fyldt 18 år, kan modtageren modtage en pengegave, hvis modtagerens forældre/værger er indforståede hermed. MobilePay kan udbede sig dokumentation herfor, og vi er berettigede til at lukke for brug af pengegavefunktionen, hvis dette ikke overholdes. Vi vil herefter indløse en eventuel e-pengesaldo fra dine pengegaver og overføre beløbet til den modtagerkonto, der er tilknyttet gavegivers MobilePay.  

 

Bemærk, at du maksimalt kan have samt modtage pengegaver til en samlet værdi af 30.000 kr. under pengegavefunktionen.  

 

Gavegiver kan vælge en af disse måder, som gavemodtager kan modtage pengegaven på:  

Modtager kan modtage en pengegave som en e-pengeoverførsel i MobilePay.  

Modtager kan modtage en unik gavekode, som repræsenterer en pengegaveværdi. Denne kode skal modtager aktivere under ”Gaver” i MobilePay.  

 

Uanset hvilken måde, modtageren får pengegaven på, vil gavetransaktionen kun blive gennemført, hvis pengegaven ikke er annulleret, allerede aktiveret, eller udløbet. Det samme gælder, hvis gavegivers eller gavemodtagers MobilePay er spærret. I disse tilfælde vil vi indløse e-pengebeløbet fra pengegaven og overføre beløbet til gavegivers modtagerkonto. 

 

Hvis gavegiver vælger at give pengegaven i MobilePay, skal gavegiver også vælge, om pengegaven skal sendes med det samme eller på et senere tidspunkt, som maksimalt kan være et tidspunkt 30 kalenderdage senere end købsdatoen. Hvis gavegiver vælger løsningen med et fremtidigt gavetidspunkt, vil MobilePay sende pengegaven til den valgte modtager på den valgte dato og tidspunkt.  

 

Hvis gavegiver vælger gavekodeløsningen, kan gavegiver selv overdrage pengegaven til den valgte modtager. Gavegiver får en unik indløsningskode, der repræsenterer pengegaven og dennes værdi. Gavegiver er selv ansvarlig for gavekoden. 

  

En gavekode skal aktiveres af modtageren senest 30 kalenderdage efter købsdatoen for pengegaven. Hvis pengegaven ikke er aktiveret senest inden udløbet af de 30 kalenderdage, vil pengegavens beløb blive tilbageført til gavegivers modtagerkonto. 

 

Gavegiver skal selv sørge for, at den rette MobilePay-bruger får pengegaven fx ved at overdrage den fysisk til modtager.  

 

Vær opmærksom på, at gavekoden repræsenterer det beløb, gavegiver har valgt at give i pengegave. Den kan aktiveres af enhver MobilePay-bruger, der kender gavekoden. Derfor skal du som gavegiver være påpasselig med, hvordan du opbevarer gavekoden. Du skal også som gavegiver gøre modtager af pengegaven opmærksom på dette, ligesom du skal gøre modtager opmærksom på aktiveringsfristen (30 kalenderdage).  

 

Når gavekoden er blevet aktiveret, kan gavegiver se det under ”Gaver” i MobilePay.  

 

Gavegiver kan også se MobilePay-navn og mobiltelefonnummer (også hemmeligt nummer) på den person, der har aktiveret koden.  

 

Når du modtager en pengegave, vil beløbet kunne ses som e-penge i MobilePay under ”Gaver”. Modtageren kan vælge at udbetale e-pengene til sig selv (dvs. beløbet overføres til den modtagerkonto, modtageren har tilknyttet sin MobilePay) eller betale i forretninger, der modtager e-penge fra MobilePay.  

 

Gavegiver kan annullere pengegaven frem til det tidspunkt, modtager får pengegaven i sin MobilePay eller har aktiveret den modtagne gavekode. 

 

Du kan ikke købe en pengegave til dig selv. 

 

H2. Priser og gebyrer  

Det koster ikke noget at få udstedt e-penge til en pengegave. Det koster ikke noget at modtage e-penge som pengegave. Gavegiver skal dog betale for den digitale indpakning, der skal vælges ved købet.  

 

MobilePay kræver ikke gebyr, når du bruger din pengegave eller hvis du får indløst e-penge. 

 

H3. Overførsel af data ifm. pengegaver 

Når du køber en pengegave, køber du e-penge. E-pengene vil straks blive udstedt til din købte pengegave.  

 

Når du køber og får udstedt e-penge til en pengegave og/eller modtager en pengegave, skal du være opmærksom på følgende:  

Det navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), du har registreret dig med, vises til den MobilePay-bruger, der modtager din pengegave eller som du modtager pengegaven fra, sammen med en evt. tekst i dit digitale gavekort. 

MobilePay registrerer bl.a. dit og gavemodtagers navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), eventuelle tekst i det digitale gavekort, beløb samt dato for overførslen af pengegaven.  

 

Når du modtager en pengegave, modtager du e-penge.  

 

H4. Betaling fra din pengegave  

I forbindelse med overførslen til enten en forretning, der tager imod e-penge fra MobilePay eller til din egen MobilePay, vil beløbet i e-penge blive omvekslet til samme beløb i almindelige penge.  

 

Når du bruger e-penge fra din pengegave, skal du være opmærksom på, at det navn, du har registreret dig med og de sidste 4 cifre af dit telefonnummer vises til den forretning, du betaler til.  

 

Bemærk, at du ikke kan bruge e-penge, når du anvender MobilePay til betaling ved fjernsalg.  

 

H5. Pengegaver og beløbsgrænser/maksimalt forbrug  

De e-penge, du giver som pengegave eller modtager som pengegaver, vil påvirke din årlige og daglige beløbsgrænse i MobilePay. Læs mere på mobilepay.dk.   

 

H6. Inaktivitet, opsigelse af MobilePay-aftalen og lukning af pengegaver 

Hvis din MobilePay lukkes, fordi din MobilePay har været inaktiv, jf. pkt. A8.2, eller opsiges i øvrigt uanset årsag, jf. pkt. A8, vil vi indløse din e-pengesaldo og overføre beløbet til den modtagerkonto, du har tilknyttet din MobilePay. 

 

Det samme gælder, hvis MobilePay vælger at lukke for muligheden for at give og have pengegaver. En sådan mulighed vil blive varslet med to måneder, jf. også pkt. A10.  

 

H7. Oplysninger om MobilePay-transaktioner med e-penge 

Du kan under ’Gaver’ i MobilePay se oplysninger om modtagne pengegaver og gaver, der endnu ikke er overdraget eller aktiveret i en periode på mindst 13 måneder. Under ’Aktiviteter’ kan du også i en periode på mindst 13 måneder se brug af e-penge, når du har benyttet e-penge fra pengegaver ligesom du i samme periode kan se køb af pengegaver.  

 

H8. Tilbageførsel af betalinger, som du har godkendt (autoriserede betalinger) 

Når du har godkendt en betaling, der bruger e-penge, kan du ikke tilbagekalde den.  

 

H9. MobilePays adgang til at tilbageholde e-penge fra pengegaver  

Hvis vi konstaterer, at beløbet, der er brugt til køb af e-penge, har at gøre med svig, midler, der ikke tilhører dig, eller fra uautoriserede betalinger, kan vi tilbageholde dine e-penge til dækning af det krav, vi måtte have mod dig i den anledning. 

 

I. Gavekort via MobilePay 

MobilePay har et samarbejde med GoGift A/S (”Virksomheden”), som sælger gavekort via MobilePay-appen. Det betyder, at MobilePay optræder som formidler af Virksomhedens gavekort, og at du som køber af gavekort via MobilePay-appen indgår aftalen om køb af gavekortet direkte med Virksomheden.  

 

Et køb af et gavekort består dels af gavekortet, som du køber af Virksomheden, og dels af digital indpakning til gavekortet (gaveindpakning), der evt. koster noget.  

 

Vær særligt opmærksom på, at hvis din MobilePay spærres eller lukkes, vil gavekort ikke længere kunne tilgås via MobilePay-appen. 

 

I1. Køb af gavekort  

 

I1.1. Din aftale om køb af gavekort med sælgeren af gavekortet 

MobilePay formidler salget af gavekort via MobilePay-appen. Det betyder, at når du køber et gavekort, indgår du aftalen direkte med Virksomheden. Du indgår således ikke aftalen om køb af gavekortet med MobilePay.  

 

Når du køber et gavekort via MobilePay-appen, skal du acceptere Virksomhedens vilkår/betingelser for køb af det pågældende gavekort. Det er Virksomheden, der fastlægger vilkårene for gavekortet. Det betyder bl.a. for dig, at det er Virksomheden, der bestemmer vilkårene for indløsningen af gavekortet hos den butik, hvor gavekortet skal bruges.  

 

Det er Virksomheden, der bestemmer gavekortets gyldighed. MobilePay tager forbehold for ændringer i gavekortets gyldighed samt eventuelle trykfejl om gavekortet i MobilePay-appen. 

 

Du betaler ikke noget til MobilePay, når du køber et gavekort via MobilePay-appen.  

 

Du skal være fyldt 18 år for at kunne købe og give gavekort via MobilePay-appen. Hvis du ikke er fyldt 18 år, kan du dog købe og give et gavekort via MobilePay-appen, hvis dine forældre/værger er indforståede hermed. MobilePay kan udbede sig dokumentation herfor, og vi er berettigede til at lukke for brug af gavekortfunktionen, hvis dette ikke overholdes.  

 

I1.2. Levering af gavekort 

Gavekort, købt via MobilePay-appen, leveres til modtageren i appen. Når du køber og giver et gavekort til en anden MobilePay-bruger, kan du vælge, at modtageren skal modtage gavekortet med det samme, på et fremtidigt tidspunkt eller ved at få en fysisk gavekode, som skal indtastes i MobilePay-appen.  

 

Når du køber et gavekort, skal du være opmærksom på følgende:  

Det navn og mobilnummer (også hemmeligt nummer), som du har registreret dig med, vises til den MobilePay-bruger, der modtager dit gavekort, sammen med en evt. tekst i dit digitale gavekort. 

MobilePay registrerer bl.a. dit navn og gavekortmodtagerens navn, billede og mobilnummer (også hemmeligt nummer), eventuelle tekst i det digitale gavekort og dato for overførslen af gavekortet. 

Hvis modtagerens MobilePay er lukket eller spærret, vil MobilePay annullere købet af gavekortet og tilbageføre beløbet til den modtagerkonto, som du har tilknyttet din MobilePay. 

 

I2. Fortrydelsesret, kontantindløsning og annullering 

 

I2.1. Købet af gavekortet og kontantindløsning 

Når gavekortet er leveret i MobilePay-appen, får modtageren det elektroniske gavekort i appen. Betingelserne for eventuel kontantindløsning og for udøvelse af fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven for køb af gavekortet fremgår af vilkårene/betingelserne for Virksomheden, som du skal acceptere, når du køber gavekortet.  

 

I2.2. Købet af gaveindpakningen 

Hvis du har valgt at købe digital gaveindpakning, har du ret til at fortryde købet af den digitale gaveindpakning, som du har købt af MobilePay. Når du køber et gavekort, accepterer du dog, at fortrydelsesretten for købet af gaveindpakningen bortfalder på det tidspunkt, hvor gavekortet er leveret til modtageren (hvis du har valgt levering via MobilePay) eller det tidspunkt, hvor modtageren aktiverer gavekoden (hvis du har valgt levering via gavekode). Du kan dog annullere købet af gavekortet samt købet af den digitale gaveindpakning frem til leveringstidspunktet (se nedenfor). 

 

I2.3. Annullering 

Du har ret til at annullere gavekortet og indløse dine e-penge hos MobilePay helt frem til det tidspunkt, hvor gavekortet leveres eller aktiveres af modtageren. Det betyder, at gavekort, der leveres til modtageren med det samme, ikke kan annulleres. Du kan derimod have fortrydelsesret på gavekortet, hvilket vil fremgå af vilkårene/betingelserne for Virksomheden. 

 

I2.4. Gavekort med direkte levering 

Ved levering direkte til en anden MobilePay-bruger køber du gavekortet, som leveres til den valgte modtager med det samme.   

 

I3. Gavekort med fremtidig levering, herunder brug af gavekode 

Hvis du vælger et fremtidigt leveringstidspunkt, vil MobilePay forsøge at sikre, at gavekortet er til rådighed hos virksomheden, som sælger det, samt sikre, at den valgte MobilePay-bruger modtager gavekortet i sin MobilePay på det tidspunkt, som du har valgt (max. 30 kalenderdage fra, at du afgiver din ordre).  

 

Hvis du vælger at give gavekortet med en gavekode, skal du selv overdrage gavekortet til den MobilePay-bruger, du har valgt som modtager. Du får en unik indløsningskode, der repræsenterer gavekortet, og når denne aktiveres i MobilePay-appen, købes gavekortet af virksomheden og gøres tilgængeligt for modtageren. Du er selv ansvarlig for din gavekode. En gavekode skal aktiveres af modtageren senest 30 kalenderdage efter, at du har købt den. Hvis gaven ikke er aktiveret inden udløbet af de 30 kalenderdage, vil et beløb svarende til gavebeløbet automatisk blive tilbageført til den modtagerkonto, du har tilknyttet din MobilePay. 

Vær opmærksom på, at gavekoden repræsenterer det beløb, som gavekortet har. Gavekoden kan aktiveres af enhver MobilePay-bruger, der kender gavekoden. Derfor skal du være påpasselig med, hvordan du opbevarer gavekoden. Du skal også gøre modtageren af gavekortet opmærksom på dette, ligesom du skal gøre modtageren opmærksom på aktiveringsfristen (30 kalenderdage). Hvis du mister gavekoden, eller ikke ønsker at have den mere, kan du, så længe den ikke er aktiveret, annullere og tilbageføre gavekortet under ’Gaver’ i MobilePay.  

 

I4. E-penge og køb af gavekort 

Hvis du køber et gavekort med et fremtidigt leveringstidspunkt eller med en gavekode, vil MobilePay udstede e-penge til dig som gavegiver. Når du godkender købet i MobilePay-appen, betaler du således for e-pengene og vælger, at e-pengene skal benyttes til betaling for det valgte gavekort. Pengene for købet af e-pengene bliver trukket, når du godkender købet af gavekortet via appen. Disse e-penge lagres hos MobilePay og bruges til at betale det gavekort med, som du har købt af virksomheden via appen. Selve betalingen for gavekortet til virksomheden sker på det valgte leveringstidspunkt, eller når modtageren aktiverer gavekoden i appen.  

 

Da MobilePay ikke er en bank, er der ikke tale om et indlån. Derfor modtager du ikke renter af e-pengebeløbet tildelt køb af et gavekort med fremtidig levering. 

 

Du kan til enhver tid i perioden frem til, at gavekortet leveres til modtageren, annullere dit køb af et gavekort og eventuel digital gaveindpakning – og e-pengebeløbet vil blive omvekslet til almindelige penge og overført med det samme til din modtagerkonto i MobilePay. 

 

I5. Ansvar og reklamationer ved køb af gavekort  

MobilePay er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved gavekort købt via MobilePay-appen. MobilePay er derudover ikke ansvarlig for de produkter og/eller ydelser, som købes med et gavekort, der er købt via MobilePay-appen. Ved spørgsmål eller reklamationer vedrørende gavekortet og/eller de produkter eller tjenesteydelser, som gavekortet købes til, skal du kontakte Virksomheden.  

 

I6. Modtagelse og opbevaring af gavekort 

Du kan som MobilePay-bruger modtage gavekort fra andre MobilePay-brugere. Du skal være opmærksom på, at den MobilePay-bruger, som du har fået gaven af, kan se dit MobilePay-navn og mobiltelefonnummer (også hemmeligt nummer), når du aktiverer en gavekode. 

 

Giveren kan vælge imellem to måder, som modtageren kan få gavekort på: 

Du modtager gavekortet i MobilePay-appen.  

Du modtager en unik gavekode, som repræsenterer gavekortet. Denne kode skal aktiveres under ’Gaver’ i MobilePay.  

 

Når du modtager et gavekort købt via MobilePay-appen, så kan du tilgå gavekortet under ’Gaver’. Indholdet af gavekortet, som fx tekst og billeder, der beskriver betingelserne ved brug af gavekortet samt udløbsdato, fremgår af gavekortet.  

 

Dine modtagne gavekort, uanset om det er brugt eller ej, kan findes i mindst 13 måneder efter gavekortets udløbsdato i din MobilePay. Gavekort, der er købt eller modtaget via MobilePay, kan kun tilgås, så længe modtagerens MobilePay er aktiv.  

 

I7. Beløbsgrænser/maksimalt forbrug ved køb af gavekort 

Når du køber et gavekort via MobilePay-appen, påvirkes dine beløbsgrænser i MobilePay. Læs mere på mobilepay.dk. Modtagelse af gavekort påvirker ikke dine beløbsgrænser.  

 

I8. Inaktivitet, opsigelse af MobilePay-aftale og lukning af pengegaver 

Hvis din MobilePay lukkes, fordi din MobilePay har været inaktiv, jf. pkt. A8.2., eller opsiges, jf. pkt. A8.2., uanset årsag, vil du ikke kunne tilgå dine gavekort. Du vil blive varslet om lukning eller opsigelse, jf. pkt. A8.2. eller A10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peqqissimisinnaatitaaneq pillugu paasissutissat 

PEQQISSIMISINNAATITAANEQ 

Isumaqatigiissutigineqartoq atuisut isumaqatigiissuteqartarnerannut inatsimmi § 17 naapertorlugu peqqissimissutigisinnaavat. 

 

Peqqissiminissamut piffissaliussaq 

Peqqissiminissamut ullut 14-init piffissaliunneqarsimapput. 

 

Piffissaliussaq ullumit isumaqatigiissuteqarnernit naatsorsorneqartarpoq, s. i. isumaqatigiissummik 

atsiornernit imaluunniit qinnuteqarnernit.  

 

Atuisut isumaqatigiissuteqartarnerannut inatsit naapertorlugu paasissutissanik arlalinnik paasissutissinneqartussaavutit, ilaatigut peqqissimisinnaatitaaneq pillugu aamma kiffartuussineq qinnuteqaatigineqartoq pillugu. Paasissutissat taakku allaganngorlugit (s. i. pappialanngorlugit imaluunniit e-mailikkut) aatsaat tigugukkit peqqissiminissamut piffissaliussaq aallartissaaq. 

 

Assersuutigalugu ataasinngorneq ulloq 1. qinnuteqaruit paasissutissallu taaneqartut tigusimallugit, taava ataasinngorneq ulloq 15. tikillugu piffissalerneqarputit. Paasissutissat kingusinnerusukkut aatsaat tigusimagukkit, assersuutigalugu pingasunngorneq ulloq 3., taava pingasunngorneq ulloq 17. tikillugu piffissalerneqarputit. 

 

Peqqissiminissamut piffissaliussap ullua kingulleq arfininngornermi, sapaammi, nalliuttuni, inatsisitaarfimmi, juulliaqqami, ukiutoqqami imaluunniit qilaliarfiup kingorna tallimanngornermi pissappat, taava ulluinnarmi tulliuttumi piffissaliussaq atorunnaassaaq. 

 

Peqqissimisinnaatitaaneq ullunik 14-inik piffissaliussap naanera nallertinnagu atorunnaassaaq, isumaqatigiissut illit erseqqissumik piumasaqaatit malillugu ilinnit aamma MobilePay eqqortinneqarsimappat. Tamanna amerlanertigut pisarpoq s. i. akiliilluni nuussinerni. TAKUUK: Taanna isumaqarpoq, MobilePayimi kiffartuussinerit siullermik atorsimagukkit, ilagalugit MobilePay atorlugu aningaasanik nuussillutit imaluunniit aningaasanik tigusaqarlutit, taava isumaqatigiissut peqqissimissutigisinnaanngilat. 

 

Peqqissiminissamut piffissaliussaq naareerpat, taava isumaqatigiissut piumasaqaatit uku naapertorlugit taamaatinneqarsinnaassaaq. 

 

Qanoq peqqissimisinnaavit? 

Isumaqatigiissut peqqissimissutigigukku, taava piffissaliussaq nallertinnagu uunga (+45) 45 144 447 sianiinnassaatit imaluunniit MobilePay allallutit nalunaarutigalugu peqqissimisinnaatitaanippit atorneqarnissaa kissaatigalugu. 

 

Nalunaarut taanna allaganngorlugu tunniukkusukkukku - assersuutigalugu allakkakkut imaluunniit e-mailikkut - taava nalunaarut piffissaliussap naanera nallertinnagu nassiutiinnassavat. Piffissaq eqqorlugu peqqissimissutinnut uppernarsaateqarnissat qulakkeerusukkukku, assersuutigalugu allagaq tammatsaalisatut nassiussinnaavat allakkerivimmillu uppernarsaat toqqorlugu. 

 

Isumaqatigiissut peqqissimissutigisimallugu nalunaarut, uunga nassiunneqassaaq:  

Ateq: Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge, CVR-nr.: 43 30 09 46 

Najugaq: Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V 

E-mail: mobilepay@mobilepay.dk. 

 

Piumasaqaatit uku naalernerani paasissutissat kalaallisut nutsikkat, Kalaallit Nunaanni Atuisut isumaqatigiissuteqartarnerannut inatsit malillugu kalaallisut tunniussassat nassaarisinnaavatit.