9. december 2022

MobilePay styrker kampen mod chikane og stalking

Sager om chikane og stalking udgør en begrænset del af kunde-henvendelserne til MobilePay. Alligevel har virksomheden besluttet at øge redskaberne til at stoppe chikanerende personer og på sigt give brugerne mulighed for selv at blokere.

MobilePay har i mange år haft betingelser for brug af appen, som forbyder at sende chikanerende beskeder ved en betaling. Virksomheden oplever da også, at sager omkring chikane, trusler og stalking fylder meget lidt i kundehenvendelserne.

Alligevel har virksomheden nu besluttet at tage ekstra midler i brug for yderligere at nedbringe brugen af MobilePay til chikane.

MobilePay tager afstand fra al form for chikane, stalking eller trusler gennem vores app. Vi opfordrer brugere, der udsættes for chikane, til både at melde det til os og politiet, så en egentlig efterforskning eventuelt kan sættes i gang,” siger Claus Bunkenborg, der er Deputy CEO for Vipps MobilePay og talsmand for virksomheden i Danmark:

Med den nyligt godkendte fusion er vi begyndt på en omfattende samling af alle vores løsninger og data på en fælles IT platform. I den proces har vi besluttet at etablere en blokeringsfunktion for alle MobilePay brugere i både Danmark og Finland. Løsningen vil kunne være klar ved udgangen af 2023 eller tidligt i 2024. Vi gør det velvidende, at vi dermed principielt gør det lidt lettere for snydere at lukke ned for kontakt ved f.eks. private handler. Det må vi løse på anden vis.

Stødende fotos kan snart fjernes fra appen

Ud over dette har der været fokus på, at en chikanerende person kan sende frastødende billeder til en anden MobilePay-bruger gennem en betaling, hvorefter billedet ikke kan fjernes fra appen igen.

Vi har nyligt sikret, at det er muligt for ofre at usynliggøre fotos med anstødeligt eller andet ubehageligt indhold, sendt af f.eks. en stalker til en anden MobilePay-bruger,” siger Claus Bunkenborg.

Nul-tolerance over for chikane

Med initiativerne vil MobilePay imødekomme den kritik, der gennem årene har været for ikke effektivt at lukke for al chikane. Ganske vist er MobilePay en af mange mulige chikane-kanaler. Mails, SMS, sociale medier, breve og telefonopringninger er andre kanaler. MobilePay er endda ikke velegnet som anonym chikane-metode, fordi det altid vil være muligt at finde tilbage til den chikanerende.

Når det er sagt, må vi bare erkende, at MobilePay er en nem måde at chikanere på, hvis man har telefonnummeret på offeret. Vi ønsker at have nul-tolerance på området. Så vi har nu yderligere indskærpet internt, at en chikanerende eller truende bruger straks skal have en advarsel og ved endnu en hændelse skal blokeres, så MobilePay ikke kan benyttes i ét år. Ved grove hændelser sker det akut, men ofte er en advarsel nok, fordi de fleste brugere frygter at miste MobilePay,” siger Claus Bunkenborg.

Læs mere

Hvis du oplever at blive udsat for chikane er her vores hjælp og gode råd.