Når du giver et gavekort med fremtidig leveringstidspunkt eller levering via gavekode, udsteder MobilePay e-penge til dig som gavegiver. Disse e-penge lagres i MobilePay og bruges til at betale det valgte gavekort. Selve betalingen og købet sker i forbindelse med levering - det vil sige enten på det valgte leveringstidspunkt eller når modtager aktiverer gavekoden. I forbindelse med overførslen til virksomheden, vil beløbet i e-penge blive omvekslet til det samme beløb i almindelige penge.

Frem til det tidspunkt, gavekortet leveres, kan du altid fortryde og annullere gaven. E-pengebeløbet bliver dermed omvekslet til almindelige penge og overført med det samme til din modtager-konto i MobilePay.