MobilePays privat bruger
-betingelser

Version 1.2 - 18. juni 2024

1 Tjenesten
MobilePay appen (“Appen”) leveres af Vipps MobilePay AS og filialer ("Vipps MobilePay", “MobilePay”, “vi” eller “os”). Du kan finde mere information om brug af Appen på vores hjemmeside: www.mobilepay.dk

 

2 Indgåelse af aftalen
2.1 Aftalen og parterne
Ved at tilmelde dig Appen og acceptere MobilePays privatbrugerbetingelser (“Betingelserne”) indgår du en aftale med:
Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge, cvr. nr.: 43300946. Vores e-mail er mobilepay@mobilepay.dk. Vores telefonnummer er: (+45) 70 80 39 00.
 
Betingelserne gælder for brugere i Danmark og i Grønland. Det er brugerens bopælsadresse på tidspunktet for aftaleindgåelsen, der afgør, om henvisninger til gældende lovregler, myndighedskrav og myndigheder skal forstås som en henvisning til dansk eller grønlandsk lovgivning, myndighedskrav og myndigheder.
 
Hvis du som færøsk borger har haft bopælsadresse i Danmark (og dansk CPR-nummer), og skifter adresse til Færøerne, vil du blive betragtet som dansk bruger.
Betingelserne leveres på dansk. Den engelske version af Betingelserne er kun en oversættelse, som vi tilbyder som en service. I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt har den danske version forrang.
 
Vi har brug for visse personoplysninger for at kunne aktivere din aftale, og derfor accepterer du automatisk vores behandling af dine personoplysninger ved at tilmelde dig vores betalingstjeneste. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, vil det føre til opsigelse af din aftale. Se vores Privatlivspolitik for yderligere oplysninger: her.

 

2.2 Brugerregistrering
Før du begynder at bruge Appen, skal du oprette en brugerprofil. Når du tilmelder dig første gang, skal du identificere dig ved at gennemføre vores registreringsprocedure. Vi bruger dit personnummer til at identificere dig og kan indhente oplysninger om dig fra et centralt offentligt register (CPR-registret) eller automatisk kontrollere din identitet i forhold til det nationale skatteregister.
 
Du er forpligtet til at identificere dig yderligere, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, som fastsætter krav om bekæmpelse af hvidvask og krav om, at vi skal kende vores kunder (KYC).
 
Dit personnummer kan kun knyttes til én brugeraftale.
 
2.3 Krav for at kunne bruge vores tjenester
For at kunne bruge vores tjenester skal du have læst, forstået og accepteret Betingelserne, herunder følgende krav:

 • Du skal have et dansk personnummer (CPR-nummer). Bemærk, at hvis du har beskyttet navn, kan vi kræve, at du scanner dit pas til brug for verificering af din identitet.
 • Du skal verificere din identitet med et stærk elektronisk identifikationsmiddel, MitID.
 • Du skal have en bankkonto i dit navn i en dansk, færøsk eller grønlandsk bank for at modtage betalinger gennem Appen. Denne bankkonto kan også bruges til betalinger (dvs. som "Finansieringsmiddel", som er det kort/konto, hvor vi trækker betalingen fra) afhængigt af aftalen mellem din bank og Vipps MobilePay. Vi kan validere ejerskabet af kontoen ved at sende dit personnummer til banken. 
 • Du skal have mindst ét debet- eller kreditkort udstedt til dig af en dansk, færøsk eller grønlandsk bank. Dette kort kan bruges som Finansieringsmiddel. Vi kan validere ejerskabet af kortet ved at sende dit personnummer til banken.
 • Du skal have en enhed med et dansk telefonnummer eller et grønlandsk telefonnummer tilpasset til brug i Danmark.
 • Du skal have en gyldig e-mailadresse.
 • Du skal være mindst 13 år gammel. Hvis du er under 18 år, kan du kun overføre penge, som er til din rådighed. Hvis du er under 15 år, skal dine forældre/værger give samtykke til at vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde vores tjenester til dig.
 • Vi skal godkende dig som bruger. 
 • Appen skal downloades fra en app-butik og kan bruges på mobile enheder med iOS og Android operativsystemer. Vi forbeholder os retten til at stille krav til enhedens operativsystem.

Du skal levere de oplysninger og den dokumentation, som vi beder om, for at blive bruger af Appen, så vi kan opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den gældende lovgivning om forhindring af hvidvask.
Bemærk, at når du lægger et betalingskort i Appen, skal du bruge de autorisationsmidler, som kræves af din kortudsteder, eksempelvis 3D Secure. 

 

Bemærk: Appen er baseret på deling af brugernes telefonnumre. Dit fulde juridiske navn vil blive vist til andre brugere og udvalgte virksomheder, når du bruger Appen. Du kan læse mere om dette i det relevante afsnit om vores specifikke produkter. Hvis nogen har dit telefonnummer, og indtaster nummeret i Appen, vil dit fulde juridiske navn blive vist til den, der indtaster nummeret i Appen, også før en transaktion gennemføres. Dette gælder også, hvis du har deaktiveret visning af dit telefonnummer hos telefonnummerudbydere og/eller hvis du har hemmeligt telefonnummer. Ethvert billede, som du vælger at uploade til din profil i Appen, vil også blive vist.

Du kan tilknytte et firmakort til din App, hvis kortet er udstedt til dig. Du er selv ansvarlig for at undersøge, om din arbejdsgiver tillader dig at tilknytte kortet til din App, samt om du bruger kortet i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der gælder for dit firmakort. Bemærk, at kravet om, at Appen kun må bruges til dine private formål, stadig gælder.

 

3 Brug af vores tjenester
3.1 Brug af Appen
Din App er personlig og må kun bruges af dig. Du må ikke videregive dine adgangskoder til andre, skrive dem ned eller gemme dem på din enhed.
 
Du kan kun være aktiv på én enhed ad gangen. Du skal bekræfte din identitet, hvis du logger på en anden enhed.
 
Du kan blokere andre brugere fra at interagere med dig i Appen. Blokeringen virker på tværs af alle produkter og funktioner i Appen. Det betyder, at en bruger, som du har blokeret, ikke vil kunne overføre penge til dig, sende dig beskeder og lignende.

 

3.2 Beløbsgrænser
Vi har fastsat beløbsgrænser for brug af vores betalingstjenester og derudover beløbsgrænser, der gælder for specifikke produkter. Du finder beløbsgrænserne på vores hjemmeside. Beløbsgrænserne gælder kun for de betalingstjenester, der bliver leveret til dig af Vipps MobilePay i Appen, og ikke for betalinger med kort via Appen, hvor Vipps MobilePay ikke udfører betalingen, men udelukkende leverer dine kortoplysninger til betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder.
 
Vi kan også fastsætte maksimumbeløb eller andre indikatorer, der kan udløse yderligere sikkerhedskrav, eksempelvis 3-D Secure.

 

3.3 Ændring af telefonnummer
Du skal slette din brugerprofil og registrere dig som ny bruger, når du ændrer dit telefonnummer. Det kan du gøre i Appen, eller ved at ringe til os, hvis du ikke længere har adgang til din enhed.
 
Bemærk: Du har ikke adgang til din transaktionshistorik i Appen, efter du har slettet din brugerprofil. Du mister også betalingsaftaler, som du har oprettet i Appen, samt adgang til box. Du kan kontakte os og anmode om kopi af din transaktionshistorik. Du skal indløse e-penge i en box, før du sletter din brugerprofil.

 

4 Dine forpligtelser
4.1 Levere oplysninger til os
Du skal sikre dig, at de oplysninger, som du giver til os, til enhver tid er fuldstændige, korrekte og opdaterede, herunder dit navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

 

4.2 Personlig adgangskode – PIN
Du skal oprette en personlig kode ("PIN"), når du opretter dig som bruger. Din PIN skal bestå af fire cifre og skal være forskellig fra dine andre pinkoder. Du må ikke videregive din PIN til nogen. Du er ansvarlig for at sikre, at ingen andre får adgang til din App og/eller din PIN. Du skal give os besked hurtigst muligt, hvis nogen får adgang til din PIN.

 

4.3 Din mobile enhed 
Hvis din mobile enhed bliver stjålet, hvis du mister den eller hvis du har mistanke om uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af Appen, skal du give os besked så hurtigt som muligt. Vi kan derefter blokere brugen af Appen midlertidigt.

 

4.4 Restriktioner for din brug af Appen
Du må ikke bruge Appen til: 

 1. ulovlige aktiviteter eller formål og aktiviteter i strid med Betingelserne,
 2. aktiviteter eller formål, som vi anser for at være moralsk eller etisk angribelige, eller som kan skade vores virksomhed, image eller brand,
 3. erhvervsmæssig eller virksomhedsmæssig brug, herunder offentlige indsamlinger,
 4. offentlige indsamlinger uden vores forudgående skriftlige tilladelse, 
 5. aktiviteter eller formål, der indebærer risiko for hvidvask eller terrorfinansiering,
 6. aktiviteter eller formål, som andre brugere opfatter som chikane, stødende eller krænkende handlinger, eksempelvis hvis du sender upassende beskeder til en anden bruger.

Du må ikke bruge Appen på en kompromitteret (jailbroken/rootet) mobil enhed, da dette medfører risiko for misbrug af Appen.
 
Du må ikke bruge Appen til betalinger, hvis du er klar over, at der ikke er tilstrækkelige midler til betalingen.
 
Det anses for at være væsentlig misligholdelse af Betingelserne, hvis du ikke overholder ovennævnte krav. Dette giver os ret til at opsige aftalen uden forudgående opsigelsesvarsel (se nedenfor vedrørende opsigelse).

 

4.5 Pligt til at gennemgå dine transaktioner
Du skal løbende gennemgå dine betalinger og andre transaktioner foretaget med Appen eller med dit betalingskort via Appen. Hvis du opdager transaktioner, der ikke stemmer overens med det, som du har godkendt, som du ikke mener, at du har foretaget, eller hvis du bemærker, at nogen fejlagtigt har overført penge til dig i Appen, skal du give os besked hurtigst muligt.

 

5 Fortrydelsesret og købeloven
Du har ret til at fortryde aftalen inden for 14 dage efter tilmelding som bruger i henhold til den gældende forbrugerlovgivning.
 
Din fortrydelsesret løber fra den dag, hvor du modtager ydelsen som aftalt. Ellers løber fortrydelsesfristen fra den dag, hvor du modtager de oplysninger, som du har krav på. Hvis den sidste dag i denne periode er en lørdag eller søndag eller en helligdag, kan du gøre brug af din fortrydelsesret indtil den følgende hverdag.

 

Bemærk: Hvis aftalen er blevet fuldt opfyldt af både dig og os på din udtrykkelige anmodning, udløber de 14 dages fortrydelsesfrist på dette tidspunkt. Dette vil være tilfældet, når du har brugt vores tjenester.
 
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftalen opsiges i henhold til Betingelserne (se nedenfor).
Hvis du ønsker at fortryde aftalen, kan du blot ringe til os, sende os en e-mail eller bruge fortrydelsesformularen på vores hjemmeside. Du finder de nødvendige oplysninger på grønlandsk i slutningen af Betingelserne.

Reglerne i købeloven kan finde anvendelse.

 

6 Blokering
Du skal kontakte os hurtigst muligt for at blokere din App, hvis: 

 • Din mobile enhed med Appen installeret, SIM-kortet og/eller det eller de tilknyttede betalingskort er mistet eller stjålet – eller hvis du har mistanke om dette. 
 • Du opdager, eller har mistanke om, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af din App.

Du kan blokere din App døgnet rundt ved at ringe til os på (+45) 70 80 39 00. Vi sender dig en bekræftelse, der indeholder årsagen, datoen og tidspunktet for blokeringen. Bemærk: uden for normal åbningstid er vores blokeringssupport på engelsk.
Vi kan blokere din adgang til at bruge Appen med øjeblikkelig virkning af sikkerhedsmæssige årsager og/eller ved mistanke om uautoriseret brug, herunder hvis:

 • Et kort eller en konto, der er knyttet til din App, er lukket eller blokeret.
 • Betingelserne ikke overholdes, og dette medfører risiko for sikkerheden eller risiko for uautoriseret brug.
 • Der har været uautoriseret eller formodet uautoriseret brug af det tilknyttede telefonnummer, og dette medfører risiko for uautoriseret brug af din App
 • Der har været uautoriseret brug af din App eller mistænkt uautoriseret brug af din App af en tredjepart.
 • Du har modtaget penge via Appen uden autorisation fra den bruger, som pengene er blevet overført fra.

Hvis vi blokerer adgangen til din App, giver vi dig besked på forhånd om blokeringen og årsagen hertil eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart efterfølgende, medmindre sådan meddelelse vil være til skade for sikkerheden.
 
Vi kan også blokere din adgang til Appen med øjeblikkelig virkning, hvis du ikke giver os de oplysninger, som kræves af dig i henhold til gældende lovgivning, som nævnt ovenfor vedrørende Dine forpligtelser.
 
Vi kan desuden blokere din adgang til Appen med øjeblikkelig virkning, hvis du efter vores opfattelse direkte eller indirekte er underlagt nationale eller internationale økonomiske sanktioner.

 

7 Varighed og opsigelse
Du kan opsige din aftale med øjeblikkelig virkning i Appen eller ved at sende os en e-mail eller ringe til os. Sletning af Appen betragtes ikke som opsigelse.
 
Vi kan opsige aftalen med to måneders skriftligt varsel.

Hvis du misligholder aftalen, kan vi opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Vi kan også opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis vi har en objektiv og rimelig grund til opsigelsen.
 
Hvis du ikke har brugt din App i seks måneder, forbeholder vi os retten til at opsige din aftale.
 
Vores opsigelse skal være sagligt begrundet, og vi vil give dig oplysninger om årsagen.

 

8 Vores ret til at ændre aftalen
Vi kan ændre Betingelserne.
 
Vi kan ændre Betingelserne uden forudgående skriftligt varsel, hvis ændringerne ikke er til ulempe for dig. Hvis du ikke ønsker at acceptere sådanne ændringer, kan du opsige aftalen.
Hvis ændringerne er til ulempe for dig, giver vi dig besked senest to måneder før ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at acceptere sådanne nye Betingelser, skal du give os besked, inden ændringerne træder i kraft. Hvis du meddeler os, at du ikke ønsker at være underlagt de nye Betingelser, betragter vi det som øjeblikkelig opsigelse af aftalen. Hvis vi ikke hører fra dig, betragter vi det som accept af de nye Betingelser.
 
De gældende Betingelser vil være tilgængelige i Appen og på vores hjemmeside.

 

9 Priser
Vipps MobilePay opkræver ikke gebyr for betalinger eller for brug af betalingskort via Appen – men virksomheden, som du handler med, kan opkræve et gebyr. Din kortudsteder kan opkræve et gebyr for brug af dit kort. Det samme gælder, hvis den bank, hvor du har en tilknyttet konto i, opkræver et gebyr for brug af kontoen.
Hvis du sender en pengegave, kan det medføre et gebyr, som du informeres om, før du accepterer at overføre pengegaven til modtageren. Se information om priser på vores hjemmeside.
 
Brug af box medfører et gebyr (se afsnittet om box nedenfor).
Hvis vi introducerer nye funktioner, produkter eller tjenester, kan disse være pålagt gebyrer/priser fra lanceringen. Du vil altid blive informeret om en pris/gebyr, inden du bruger funktionen, produktet eller tjenesten.

 

10 Vores kundekendskabsforanstaltninger
Vipps MobilePay skal blandt andet overholde hvidvasklovgivningen. Vi er derfor forpligtede til at anvende kundekendskabsforanstaltninger (altså indhente tilstrækkelige oplysninger om kunden), når vi etablerer et kundeforhold (en aftale) samt overholde vores pligt til at kende kunden i vores løbende overvågning af eksisterende kundeforhold. Dette kan omfatte undersøgelser af brug af Appen. Hvis lovgivningen kræver det af os, skal du give os yderligere oplysninger om din brug af Appen. Hvis du undlader at give os de nødvendige oplysninger, eller hvis vi ikke kan opnå tilstrækkeligt kendskab til dig som kunde af andre årsager, kan vi afvise din oprettelse som kunde eller opsige din aftale med øjeblikkelig virkning.
 
Vi bruger blandt andet kundekendskabsoplysninger til at forhindre, afsløre og undersøge hvidvask og terrorfinansiering, og hvor det er relevant, indlede efterforskning af hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og andre kriminelle aktiviteter.

 

11 Kommunikation og sprog
Ved at indgå aftalen med Vipps MobilePay accepterer du, at aftalen indgås elektronisk og på dansk. Du vil modtage alle informationer og meddelelser elektronisk, enten i appen eller til det telefonnummer eller den e-mailadresse, som du har oplyst. Du kan til enhver tid kontakte os og modtage Betingelserne via e-mail eller på papir. Bemærk: Vores blokeringssupport er på engelsk uden for normal åbningstid (se afsnittet om blokering).

 

12 Behandling af personoplysninger
For at gøre det muligt for dig at bruge Appen og vores øvrige tjenester, skal Vipps MobilePay modtage, bruge og opbevare nogle af dine personoplysninger. De fleste af disse oplysninger giver du selv i Appen, når du registrerer dig som bruger, eller genereres, når du bruger Appen. Vi har en separat Privatlivspolitik, som du kan finde her.

 

13 Tilsyn
Vipps MobilePay har tilladelse til at udbyde betalingstjenester og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet (Norge), P.O. Boks 1187 Sentrum, N-0107 Oslo (www.finanstilsynet.no).

Vipps MobilePay er også underlagt tilsyn af databeskyttelsesmyndighederne. Du kan henvende dig til den myndighed, der er tættest på dig, eksempelvis www.datatilsynet.no, www.datatilsynet.dk eller www.tietosuoja.fi.

Det danske finanstilsyn har registreret MobilePays tilladelse som en filial under Vipps MobilePay AS under FT-nr. 22315 (www.finanstilsynet.dk).

 

Finanstilsynet i Norge fører tilsyn med blandt andet Vipps MobilePays licens til at udbyde betalingstjenester og e-pengeprodukter. Finanstilsynet i Danmark, Forbrugerombudsmanden (www.forbrugerombudsmanden.dk) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (www.kfst.dk) fører derudover tilsyn med overholdelse af visse lovbestemmelser i Lov om betalinger. 

For grønlandsk oprettede brugere gælder, at de grønlandske Forbruger- og Konkurrencemyndigheder fører tilsyn med visse forbrugerretlige lovbestemmelser i henhold til den grønlandske markedsføringslov. 

 

14 Vores ansvar
Vipps MobilePay skal gennemføre betalinger i overensstemmelse med dine instruktioner. Vi er ansvarlige for forsinket eller mangelfuld opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser som følge af fejl eller forsømmelighed. Vi er ikke ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader.
Vi er ikke ansvarlige for tab som følge af omstændigheder, der er uden for vores kontrol, som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset eller undgået, som eksempelvis;

 • Nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til de hændelser, der er anført nedenfor, uanset om vi eller en tredjepartsleverandør er ansvarlig for driften af disse systemer: strømsvigt eller nedbrud af strømleveringsystem eller telekommunikation, lovpligtig indgriben eller administrative handlinger, krig, revolution, optøjer, civile uroligheder, sabotage, terrorisme eller hærværk (herunder virusangreb og hacking).
 • Strejker, lockouts, boykots uanset om vi selv er part i eller har startet en sådan arbejdskonflikt og uanset årsagen til den.
 • Andre omstændigheder uden for vores kontrol.

Vipps MobilePay er ikke fritaget for ansvar, hvis vi på nogen måde er ansvarlige for tab i henhold til gældende lovgivning.
Vi er ikke ansvarlige for fejl begået af dig i forbindelse med betalinger i Appen. Eksempelvis hæfter vi ikke, hvis modtager, telefonnummer eller beløb er forkert. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af fakturaer sendt via Appen.
 
Vi er ikke ansvarlige for fejl eller mangler ved varer eller tjenesteydelser, som du betaler for ved at bruge Appen, eller for sælgeres adfærd generelt. Vi er ikke ansvarlige for de indsamlinger, som du bidrager til ved hjælp af Appen. Hvis du har klager over de leverede varer, tjenesteydelser eller indsamlinger, skal du kontakte sælgeren eller indsamleren.
 
Vipps MobilePays forpligtelser i henhold til Betingelserne - herunder pligten til at udføre betalingsordrer - er midlertidigt ikke gældende, hvis der opstår forhold, som er uden for vores kontrol, som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset eller undgået. Det samme gælder forhold, der skyldes lovbestemte forpligtelser eller i medfør af lov.

 

15 Lovvalg og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret.

Tvister skal behandles ved Københavns Byret eller ved sagsøgtes bopæl, medmindre andet følger af absolutte forbrugerrettigheder i forbrugerens bopælsland.

 

16 Klager
Du kan altid kontakte vores kundeservice, hvis du er uenig med os. Hvis du stadig er uenig eller utilfreds med resultatet, kan du kontakte vores klageansvarlige på klage@vippsmobilepay.com

Du kan klage til de myndigheder, der fører tilsyn med Vipps MobilePay, blandt andet med overholdelse af betalingslovgivningen (se afsnittet ovenfor om tilsynsmyndigheder).
 
Du kan få vejledning om dine rettigheder ved at kontakte Forbruger Europa på www.forbrugereuropa.dk.

Hvis du er bosiddende i EU eller Norge, kan du klage til Europa-Kommissionens europæiske onlinetvistbilæggelsesplatform (ODR). Hvis du kontakter ODR, vil det være en hjælp for dig at oplyse, at vores klageafdeling kan kontaktes på klage@vippsmobilepay.com.

 

17 Immaterielle rettigheder
Alle varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder relateret til Appen, herunder alle tjenester, produkter og funktioner, er udelukkende Vipps MobilePays eller vores licensgiveres rettigheder. Du må ikke kopiere, vise, tildele, offentliggøre eller på anden måde bruge vores immaterielle rettigheder, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at bruge appen som angivet i Betingelserne.

 

18 Garantiformuen
Vipps MobilePay-tjenester er ikke dækket af en garantiformue. Din bankkonto vil normalt være dækket af en garantiformue.

 
19 Betaling med vores betalingstjenester i Appen (ikke kortbetalinger via Appen)
19.1 Betalingstyper

Dette afsnit handler om betaling med de betalingstjenester, som udbydes af Vipps MobilePay, i Appen.
Når du har bekræftet en betalingsordre i Appen, giver du Vipps MobilePay tilladelse til at udføre betalingen på dine vegne. Du kan bruge vores betalingstjenester på følgende måder:
 • Sende penge til andre brugere eller til en box, der tilhører dig selv eller en anden bruger.
 • Betaling hos virksomheder, klubber eller foreninger, der accepterer MobilePay, enten online eller i fysisk handel.
Vi autentificerer dig, når du giver samtykke til betalinger i Appen. Afhængigt af din brug af Appen, beløbet og tidligere køb, kan vi bede dig om at udføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis at bruge MitID som bekræftelse.
Du modtager en bekræftelse i Appen efter at have gennemført en betaling, der indeholder en reference til at identificere betalingen, oplysninger om betalingsmodtager, beløb og dato.
Du kan se detaljer om dine transaktioner i Appen. Virksomheden kan give yderligere information i Appen, efter at du har gennemført en betaling (se nedenfor om at få yderligere oplysninger fra virksomheden).
 
Du kan anmode om et udtræk af dine betalingshistorik ved at kontakte os.
Du betaler med et betalingsinstrument, der er udstedt af Vipps MobilePay, når du overfører penge til andre privatbrugere eller til en box, og når du betaler til en virksomhed i fysisk handel eller online.
 
Bemærk: Det er også muligt at betale med dit betalingskort som betalingsinstrument via Appen. Denne betaling er en kortbetaling og vil blive udført af din kortudsteder og virksomhedens betalingstjenesteudbyder uden involvering af Vipps MobilePay (se afsnit 23 om kortbetalinger via appen).

 

19.2 Gennemførelse af betalinger
En godkendt betaling vil være synlig i både betalers og betalingsmodtagers App umiddelbart efter godkendelsen, også selvom betalingen endnu ikke er overført til betalingsmodtagers konto.

 

Som hovedregel er den maksimale gennemførelsestid for betalinger med vores betalingstjenester i Appen én hverdag (dvs. en dag, hvor betalerens og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder har åbent). Det kan tage op til flere dage, før du kan se overførslen fra dit Finansieringsmiddel til Vipps MobilePay på dit kontoudtog.

 

Når du betaler med et betalingsinstrument udstedt af Vipps MobilePay, giver du samtykke til, at vi kan hæve beløbet fra dit valgte Finansieringsmiddel, altså dit betalingskort, betalingskonto tilknyttet dit betalingskort eller din afsenderkonto, hvis du har valgt afsenderkontoen som Finansieringsmiddel. Det betyder, at der vil blive foretaget en elektronisk betalingstransaktion fra dit betalingskort eller din afsenderkonto til os, forudsat at din kortudsteder eller din bank godkender anmodningen om betaling. Når du swiper i Appen, udgør denne handling dit samtykke til at gennemføre betalingen.

 

Vi afregner midlerne til betalingsmodtagerens modtagerkonto. Eventuelle gebyrer, der skal betales til forretningen, din kortudsteder eller din bank, kan også blive trukket fra dit kort eller din konto via Appen.
 
Hvis du har valgt at tilknytte et kort til overførsel af penge i din App, anmoder Vipps MobilePay om autorisation fra din kortudsteder. Hvis din kortudsteder afviser betalingen, afvises overførslen til Vipps MobilePay. Hvis du har knyttet et co-branded kort i Appen, eksempelvis Visa/Dankort, beslutter vi hvilken del af kortet autorisationen foretages fra. Det betyder, at for et Visa/Dankort beslutter vi, om overførslen fra dit kort til os sker som en Visa eller en Dankort transaktion.

 

Vi kan overføre beløbet direkte fra din bankkonto, hvis du er kunde i en bank, der har indgået aftale med os, og du har tilknyttet et betalingskort udstedt af banken. Det samme gælder, hvis du har valgt en afsenderkonto som Finansieringsmiddel.
 
Hvis overførslen til betalingsmodtagers betalingskonto returneres fra betalingsmodtagers bank, forsøger vi at overføre beløbet til betalingsmodtager i en periode på 15 kalenderdage. Hvis dette mislykkes, refunderer vi beløbet til din (dvs. afsenderens) betalingskonto.

 

19.3 Tilbagekaldelse af betalingstransaktioner, som du har autoriseret
Efter, at du har godkendt en betaling, kan du ikke tilbagekalde den. Under visse omstændigheder kan du dog være berettiget til at få tilbageført en betaling (se nedenfor).

 

19.4 Afvisning af betalinger
Vi er ikke forpligtet til at gennemføre betalinger, hvis der ikke er tilstrækkelige midler til gennemførelsen, eller som ikke kan gennemføres på grund af juridiske eller kontraktmæssige forhindringer. Vi vil eksempelvis afvise betalingsanmodninger i tilfælde af mistanke om uautoriseret brug, bedrageri, hvidvask eller terrorfinansiering. Vi giver dig besked om afvisningen/ikke-gennemførelsen i Appen, hvis dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Det er ikke tilladt at bruge Appen til at betale for deltagelse i spil eller væddemål, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis der er mistanke om sådan brug, vil betalingen blive afvist.
 
Ethvert faktisk eller formodet misbrug, som beskrevet i dette afsnit, kan betragtes som væsentlig misligholdelse af Betingelserne og giver os ret til at opsige din aftale.

 

19.5 Tilbageførsel af betalinger
Hvis du bruger vores betalingstjenester i Appen til at betale for varer eller tjenesteydelser, men efterfølgende aftaler med virksomheden, at du er berettiget til en tilbageførsel/refundering, eller hvis købet annulleres af en anden grund, vil vi lave en tilbageførsel baseret på en gyldig anmodning fra virksomheden.

 

19.6 Tilbageførsel af uautoriserede betalinger
Hvis du mener, at der er foretaget en betaling med den betalingstjeneste, som vi udbyder i Appen, som du ikke har autoriseret/godkendt, skal du kontakte os og gøre indsigelse mod betalingen hurtigst muligt. Reglerne om indsigelser om uautoriserede betalinger er fastsat af den gældende betalingslovgivning, som kan opsummeres som følger:
 • Du er forpligtet til at beskytte din kode, der giver adgang til Appen, og ikke give andre personer adgang til din App/enhed.
 • Du skal kontakte os uden forsinkelse, hvis du har mistanke om, at andre har adgang til at foretage betalinger med Appen.
 • Du skal kontakte os hurtigst muligt, og senest 13 måneder efter debiteringsdatoen, når du bliver opmærksom på transaktioner eller brug, som du ikke har autoriseret/godkendt.
Når vi vurderer dit krav, og om du har kontaktet os rettidigt, vurderer vi, om du løbende har kontrolleret transaktionerne i Appen, som påkrævet.
Vi vurderer dit ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Når vi har modtaget og undersøgt dit krav, overfører vi beløbet til dig senest ved udgangen af den følgende hverdag, hvis vi ikke har begrundet mistanke om bedrageri. Hvis dit krav viser sig at være uberettiget, har vi ret til at få beløbet refunderet fra dig.
Vi skal dokumentere, at betalingen er godkendt, korrekt registreret og bogført og ikke påvirket af tekniske fejl eller andre fejl.
Hvis du har mistanke om, at du kan have været udsat for en kriminel handling i forbindelse med en betaling, kan vi kræve, at du anmelder forholdet til politiet, når vi vurderer dit krav.
 
Hvis du er under 18 år, vil dit ansvar blive vurderet i overensstemmelse med gældende lovgivning om mindreåriges og umyndiges ansvar og mulighed for at indgå aftaler samt den gældende betalingslovgivning.
 
Hvis du er over 18 år, afgøres dit ansvar i overensstemmelse med reglerne om ansvar i den gældende betalingslovgivning, som er gengivet sidst i Betingelserne. Ordlyden af den gældende lovgivning har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem, hvad vi har opsummeret ovenfor og loven.

 

19.7 Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du autoriserede betalingen
Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du autoriserede/godkendte betalingen med vores betalingstjeneste i Appen, og det efterfølgende opkrævede beløb overstiger, hvad du med rimelighed kunne forvente baseret på dit tidligere forbrugsmønster eksempelvis, kan du være berettiget til at få betalingen tilbageført af os.
 
Hvis du mener, at du har ret til tilbageførsel af en betaling, som du ikke har godkendt det endelige beløb for, skal du kontakte os senest otte uger efter, at beløbet er debiteret. Når vi har modtaget din anmodning, vil vi undersøge sagen. Du hører fra os senest 10 hverdage efter modtagelsen af din anmodning.

 

19.8 Tilbageførsler af betalinger ved fjernsalg
Hvis du har betalt for en vare eller en tjenesteydelse ved fjernsalg, hvor det er tilladt at betale med Appen, kan du i visse tilfælde have ret til at få en betaling tilbageført af os i overensstemmelse med den gældende betalingslovgivning, som er gengivet i slutningen af Betingelserne. Hvis både køber og sælger er forbrugere, finder dette ikke anvendelse. 

 

20 Betalingstransaktioner til/fra private brugere
20.1 Person til person betalinger
Når du foretager betalinger til andre privatbrugere af Appen, kan du indtaste modtagerens telefonnummer i Appen eller finde navnet i din liste over kontakter på din enhed. Hvis modtageren (betalingsmodtageren) ikke er registreret bruger hos os, vil betalingen ikke blive gennemført.
Når du bruger Appen til at foretage betaling til andre brugere, skal du sikre dig, at det telefonnummer, som du indtaster, er korrekt.
 
Bemærk: Når du betaler til andre brugere, vises dit fulde juridiske navn, telefonnummer, profilbillede og eventuel besked til modtageren i modtagerens App.
 
Du kan modtage betalinger til private formål fra andre privatbrugere med Appen.
 
Du kan også bruge Appen til at anmode om betalinger fra andre privatbrugere. Det må du kun gøre, hvis du har en aftale med den anden bruger om anmodningen. Ethvert misbrug heraf vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af Betingelserne, hvilket giver os ret til at opsige din aftale.
 
Betalingstransaktioner og betalingsanmodninger fra andre privatbrugere kan også initieres via en tredjepartstjeneste, eksempelvis via en platform, hvor private sælger varer til hinanden.

 

20.2 Send gaver
Når du overfører penge til en anden privatbruger med Appen, kan du vælge at sende pengene som en pengegave med ekstra funktioner sammenlignet med en almindelig person til person-betaling, eksempelvis digital indpakning og/eller planlagt fremtidig levering. Du kan se de tilgængelige funktioner i Appen.
 
Den maksimale fremtidige leveringstid for en pengegave er tre måneder. Du kan annullere en planlagt pengegave inden leveringsdatoen. Vi vil kun udføre den planlagte pengegave, hvis der er tilstrækkelige midler til rådighed på leveringstidspunktet.
 
At sende en pengegave med ekstra funktioner kan medføre et gebyr.
 
En pengegavebetaling vil blive udført af os på samme måde som en almindelig person til person-betaling. Både beløbet for pengegaven og gebyret vil blive debiteret fra dit Finansieringsmiddel, når pengegavebetalingen udføres. Pengegaver vil være synlige i betalingshistorikken i din og modtagerens App.
 

20.3 Saml penge ind med box-funktionen
Box er en funktion baseret på elektroniske penge (e-penge). Ejeren af en box samt andre privatbrugere kan overføre midler til en box. Når en bruger overfører midler til en box, udsteder Vipps MobilePay e-penge til brugeren i forlængelse af købet. Ejeren af en box kan bruge e-penge fra en box til at overføre penge til andre brugere og til at betale hos udvalgte virksomheder. Når du bruger e-penge fra din box, vil de blive omvekslet til almindelige penge og overført til modtageren.
 
Når du har godkendt en betaling ved brug af e-penge, kan du ikke tilbagekalde den.

 

Overførsel af midler til en box medfører et administrationsgebyr:
For hver 1.000 kr., der går ind i en box, trækkes der automatisk et gebyr på 19 kr. fra din box.


Midler i en box er ikke indlån. Du modtager derfor ikke renter af e-pengebeløbet i en box.

Hvis du er under 18 år, må du kun bruge box med dine forældres/værgers samtykke. Vi anbefaler, at forældre/værger gives kiggeadgang til en box oprettet af en bruger under 18 år.

 

Ejeren af en box kan til enhver tid udbetale (indløse) e-penge i en box i Appen. Du kan til enhver tid lukke din box i Appen. Dit e-pengebeløb skal indløses, før din box kan lukkes. Du skal indløse midler i en box, før du lukker din aftale/inden du sletter din profil.

 

Hvis vi lukker en box, eller opsiger din brugeraftale, uanset årsagen, vil midler i en box blive udbetalt til dig.
 
Hvis vi har en grund til at formode, at de midler, der bruges til at købe e-penge, er forbundet med svig, bedrageri eller uautoriserede betalinger, eller ikke tilhører dig, kan vi tilbageholde dine e-penge for at dække ethvert krav, vi måtte have mod dig i denne henseende. 

Vi deler automatisk box-nummeret, dit fulde juridiske navn og telefonnummer med de privatbrugere, der indbetaler til din box eller modtager midler fra din box. Hvis du betaler til en virksomhed ved hjælp af midler fra en box, vises dit fulde juridiske navn og de sidste fire cifre i dit telefonnummer til virksomheden.

Bemærk: En ejer af en box kan give andre privatbrugere adgang til at kigge i en box, som denne bruger ejer, herunder adgang til at se saldo og transaktioner, i dennes brugers App ('kiggeadgang'). Ejeren kan give kiggeadgang til alle brugere (også til tredjeparter uden for en privat gruppe eksempelvis). Brugere med kiggeadgang kan se følgende oplysninger om alle betalinger ind og ud af en box:

 • det fulde juridiske navn på brugere, der overfører midler til en box eller modtager midler fra en box (telefonnumre vil ikke blive vist til brugere med kiggeadgang)
 • datoen for transaktionen
 • transaktionsbeløbet
 • enhver besked forbundet med en overførsel af midler til den specifikke box.

Som ejer af en box er du ansvarlig for, hvem du giver kiggeadgang til. Du skal løbende administrere brugere med kiggeadgang, herunder fjerne brugere, som ikke længere skal have kiggeadgang til din box.
 
Når du vælger at overføre midler til en box, accepterer du, at ejeren af den box kan give andre privatbrugere kiggeadgang til transaktionshistorik i en box og dermed gøre ovennævnte information tilgængelig for andre brugere.

20.4 Del udgifter
Du kan udregne og dele udgifter i Appen med vores gruppefunktion. Dette er en lommeregnerfunktion til deling af udgifter i grupper, og ikke en betalingstjeneste.

Privatbrugere kan deltage i grupper. Udregningerne foretages automatisk, når brugerne deler udgifter i gruppen. Alle brugere i en gruppe kan dele udgifter, og vælge valuta for udgiften, afregne udgifter ligeligt eller ulige, dele beskeder og følge udgifterne i gruppen.
 
Bemærk: Dit fulde juridiske navn vil blive vist i grupper, som du er medlem af (også i forhold til ældre udgifter og udregninger).
Hvis du vælger at tilføje en udgift i en anden valuta end din lokale valuta, vil valutaomregningen blive foretaget automatisk til din lokale valuta baseret på gældende valutakurser.
 
Du er ansvarlig for de udgifter, udregninger og afregninger, som du foretager med gruppefunktionen.

Hvis du vælger at afregne en betaling, der er udregnet med gruppefunktionen, sker betalingen som en almindelig person til person-betaling med Appen. Eventuelle udgifter, der udregnes med gruppefunktionen og afregnes i appen, vil påvirke dine beløbsgrænser.
 
Vipps MobilePay påtager sig intet ansvar for fejl eller andre udeladelser som følge af udregninger foretaget i Appen, og heller ikke for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af disse udregninger. Vi påtager os intet ansvar for mulige forskelle i valutakurser.

 

20.5 Send penge til brugere i andre lande (tilgængeligt fra 19. juni 2024)
Du kan overføre penge med Appen til brugere i andre lande. Dette er en person-til-person-betaling, der er reguleret af de generelle betingelser samt af nedenstående. 

Du kan finde oplysninger om de lande, der er omfattet af denne tjeneste, på vores hjemmeside. Betalinger til brugere i andre lande kan medføre et gebyr, som vises, før betalingen gennemføres. Læs her for oplysninger om gældende gebyrer.

Vipps MobilePay fastlægger, hvilke Finansieringsmidler eller betalingsmetoder, som kan bruges til at sende og modtage penge til brugere i andre lande.

Der kan gælde specifikke grænser for betalinger til brugere i andre lande. Læs her for oplysninger om grænser.

Vi debiterer beløbet fra Finansieringsmidlet i den valuta, der vises på betalingsskærmen i din App. Hvis du sender penge i en valuta, der er anderledes end valutaen for dit Finansieringsmiddel, påløber der et valutavekslingsgebyr i overensstemmelse med vilkårene for dit Finansieringsmiddel. På samme måde påløber der et valutavekslingsgebyr, hvis du modtager betaling i en udenlandsk valuta til dit Finansieringsmiddel.

Betalinger til brugere i andre lande vil være synlige i din App, efter at betalingen er gennemført af betaleren. Betalerens Finansieringsmiddel bliver debiteret, når betalingen er godkendt. Modtagerens finansieringsmiddel bliver krediteret, når modtagerbanken har behandlet den indgående kortbetaling i overensstemmelse med vilkårene for Finansieringsmidlet. 

Bemærk, at dit fulde juridiske navn vil blive vist for andre brugere, når du sender eller modtager penge til og fra andre lande.

Du skal være 15 år gammel for at sende penge til brugere i andre lande.
 
20.6 Send gavekort
Vipps MobilePay formidler salg af gavekort købt af en tredjepart ("Sælger") via Appen. Vipps MobilePay fungerer som formidler af Sælgers gavekort. Under købet af gavekortet i Appen modtager du information om Sælger og skal acceptere Sælgers vilkår og betingelser for køb af gavekortet.
 
Gavekort købt via appen er underlagt Sælgers vilkår og betingelser. Gavekortets gyldighed og betingelser for en eventuel indløsning og fortrydelsesret bestemmes af Sælger.
 
Vi har intet ansvar for mangler ved gavekort købt via Appen, og heller ikke noget ansvar for fejl og mangler ved varer og tjenesteydelser, som du har brugt et gavekort købt via Appen til.
Gavekort opbevares elektronisk i appen. Hvis din brugeraftale er spærret eller lukket, vil det ikke være muligt at tilgå gavekort i Appen.
 
De gavekort, som du har modtaget, uanset om de er brugt eller ej, kan findes i minimum 13 måneder efter gavekortets udløb i Appen.

21 Virksomhedsløsninger
Du kan betale med betalingsinstrumentet udstedt af Vipps MobilePay til virksomheder i fysisk handel og online på virksomheders hjemmesider og i virksomheders apps.

 

21.1 Betalinger i fysiske forretninger til virksomheder uden et kasseapparat
Virksomheder kan modtage betalinger foretaget med vores betalingstjenester i forretninger, hvor brugeren er fysisk til stede. Brugeren kan påbegynde betalingen ved at finde virksomhedens korte nummer/profil i Appen eller ved at bruge en QR-kode. Når du bruger vores betalingstjeneste til at foretage en betaling til en virksomhed på denne måde, skal du kontrollere, at virksomhedens profil svarer til de oplysninger, som du har modtaget fra virksomheden, før du bekræfter betalingen.
 
Du kan selv indtaste betalingsbeløbet baseret på varer/tjenesteydelser, som du selv vælger i forretningen, eller beløbet kan være baseret på varer/tjenesteydelser, som du vælger fra forretningens for udvalgte indkøbskurv.
 
Bemærk: Når du betaler til en velgørenhedsorganisations korte nummer/profil, modtager velgørenhedsorganisationen automatisk dit fulde juridiske navn og dit telefonnummer.

 

Med hensyn til donationer vil du i nogle tilfælde blive bedt om at give dit personnummer til modtageren/organisationen, så din donation kan indberettes af organisationen til skattemyndighederne for at anmode om et skattefradrag, hvis du er berettiget til et sådant fradrag. Bemærk, at det er organisationen, og ikke Vipps MobilePay, der er ansvarlig for at indberette din donation til myndighederne.

 

21.2 Betalinger i fysiske forretninger til virksomheder med et kasseapparat
Udvalgte virksomheder kan sende betalingsanmodninger fra virksomhedens kasseapparat til din App, hvor du kan acceptere betalingen. Du skal kontrollere, at det beløb, som virksomheden anmoder om, er korrekt, før du bekræfter betalingen.
 
Virksomheder kan også anmode om betalinger fra ubemandede selvbetjeningsautomater.

 

21.3 Online betalinger og betalinger i virksomheders apps
Når du køber varer eller tjenesteydelser fra en virksomhed online eller i en virksomheds app, kan betalingsinstrumentet udstedt af Vipps MobilePay bruges som betalingsmiddel.

 

Beløbet og betalingsmodtageren (virksomheden) vil blive angivet i Appen, som du skal godkende for at gennemføre betalingen. Når du bruger Appen på denne måde, sender vi beløbet og enhver besked, som du skriver, til betalingsmodtageren sammen med et transaktions-id.
 
Denne måde at betale til en virksomhed på kan også bruges til at betale beløb baseret på en regning fra en virksomhed. En regningsbetaling vises på din transaktionshistorik for denne specifikke virksomhed.

Når du betaler til en virksomhed online og i virksomhedens apps, er dette en betaling med betalingsinstrumentet udstedt af Vipps MobilePay.

 

Bemærk: at du også kan udføre betalinger via Appen, hvor dit betalingskort, der er gemt i Appen, bruges som betalingsinstrumentet (se afsnit 23 nedenfor vedrørende kortbetalinger via Appen).

 

21.4 Nem login
Nem login er en funktion, hvor du kan vælge at dele dine oplysninger fra Appen med en virksomhed (eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og personnummer, hvor det er nødvendigt). Deling af oplysninger kræver dit samtykke (se også afsnittet nedenfor vedrørende detaljerne for datadeling med virksomheden).

 

Du skal være 15 år for at benytte login-funktionen.

 

Når du har delt oplysninger med virksomheden, og er registreret i virksomhedens tjeneste, kan du logge ind på virksomhedens tjeneste uden at skulle godkende dette igen i Appen.
 
Du kan også vælge at blive husket i webbrowseren. Hvis du accepterer at blive husket i browseren, vil du efterfølgende kunne tilmelde dig og logge ind hos virksomheden, der tilbyder vores login-funktionalitet, uden at skulle bekræfte login i Appen. Ved at acceptere at blive husket i browseren, accepterer du de cookies, der gør dette muligt.
 
Når du foretager en opdatering af dine personlige oplysninger i Appen, deler vi automatisk disse opdaterede oplysninger med de virksomheder, som du har givet samtykke til at dele oplysninger med.
 
Du kan altid se og acceptere de oplysninger, der deles med virksomheden, før du giver dit samtykke. Du kan se, hvilke virksomheder, som du har delt oplysninger med, og hvilke browsere der husker dig, og trække samtykker tilbage i Appen.

I login-processen kan vi præsentere dig for måder, som virksomhedens gerne vil kommunikere til dig på, og anmode om dit samtykke til markedsføring og andre kommunikationsformer på vegne af den pågældende virksomhed. I disse tilfælde er Vipps MobilePay databehandler med henblik på at administrere og behandle dine præferencer for kommunikation fra virksomhedens. Du kan senere ændre dine præferencer gennem virksomhedens domæner, eksempelvis på virksomhedens hjemmeside.

 

For at forhindre, at andre personer får adgang til dine oplysninger, skal du sørge for at:

 • Enheden, som du bruger til login, opbevares sikkert.
 • Enheden, der bruges til login, er sikret tilstrækkeligt med skærmlås eller lignende sikkerhedsforanstaltning.
 • Enheden, der bruges til login, ikke deles med andre eller på anden måde bruges af andre.
 • Du fjerner login, hvis den enhed, der bruges til login, mistes eller stjæles, ved at ringe til os.
 • Du ikke bruger login på delte enheder.

Vi bruger nødvendige cookies til at udbyde loginfunktionen. Login bruger også en sikkerhedsløsning, der henter information om din browser for at bekræfte, at cookies ikke er blevet kopieret eller ændret. Oplysningerne og cookies vil ikke blive overført til nogen tredjepart.
 
Du anses for at have accepteret brugen af cookies, så længe denne funktionalitet er slået til i din browser. Hvis du slår cookies fra, vil loginfunktionen ikke længere fungere.
 
21.5 Faste/gentagne betalinger til virksomheder
Du kan knytte betalingsinstrumentet, som er udstedt af Vipps MobilePay, til betalingsaftaler, som du har indgået med en virksomhed, i Appen.
Du accepterer hermed, at virksomheden kan opkræve faste/gentagne betalinger fra det Finansieringsmiddel, som du vælger, uden at du behøver at godkende hver enkelt betaling. Virksomheden opkræver den gentagne betaling i henhold til aftalen mellem dig og virksomheden.
 
Du skal være mindst 18 år for at bruge funktionen til faste/gentagne betalinger.
 
Vi er ikke part i betalingsaftalen, som du vælger at betale med Appen, og vi er heller ikke part i aftalen mellem dig og virksomheden om de varer/tjenesteydelser, som du modtager og betaler for med Appen. Vi har derfor ikke noget ansvar for aftalen mellem dig og virksomheden, eksempelvis ikke noget ansvar for manglende eller mislykkedes betalinger forårsaget af vores manglende mulighed for at trække betalingen fra det Finansieringsmiddel, som er registreret til brug for betaling af den gentagne betaling.

Du kan slette betaling af en fast/gentagen betalingsaftale i Appen eller på virksomhedens hjemmeside. Sletning i Appen er ikke det samme som opsigelse af din aftale med virksomheden. Du skal derfor kontakte virksomheden, hvis du ønsker at opsige din aftale med virksomheden.
Bemærk: hvis din aftale med os ophører, vil du ikke længere have adgang til dine tilknyttede betalingsaftaler i Appen, og tilknyttede betalinger vil ikke længere blive foretaget fra opsigelsesdatoen. Det samme gælder, hvis virksomhedens aftale med os ophører.

 

21.6 Deling af information fra Appen med virksomheder
Vi kan, når du bruger vores tjenester, ved eksempelvis tilmelding, log ind eller betalingssituationer, gøre det muligt for dig at dele oplysninger, der er registreret i din brugerprofil i Appen, med udvalgte virksomheder, så virksomheden kan registrere dig i deres tjeneste, så virksomheden kan levere en tjeneste eller en vare til dig. I sådanne situationer vil virksomheden anmode om de oplysninger, som denne har brug for, og du kan vælge, om du giver samtykke til denne deling eller ej. Vi deler kun de oplysninger, der er registreret i din brugerprofil, med virksomheden, efter du har givet dit samtykke til delingen. De ønskede oplysninger vil fremgå af samtykkeanmodningen.
Virksomheder vil eksempelvis kunne anmode om deling af følgende personligoplysninger:

 • Fuldt juridisk navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Kontonummer

Kun når det er nødvendigt eller krævet ved lov:

 • Personnummer

Virksomheden er selvstændig dataansvarlig for de personligoplysninger, der deles med virksomheden. Det betyder, at virksomheden bestemmer formålet med behandlingen af oplysningerne og bliver ansvarlig for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger.

Når du har givet samtykke til at dele oplysninger med en virksomhed, giver vi automatisk virksomheden opdaterede oplysninger, når du bruger virksomhedens tjeneste, og når du har opdateret dine oplysninger i Appen. Vi gemmer også dit samtykke for at gøre det muligt for virksomheden at få de samme oplysninger om dig, hvis virksomheden bruger nogle af vores andre tjenester, uden at du behøver at give samtykke til hver enkelt tjeneste. Dette gøres, da virksomheden allerede har disse oplysninger. Hvis en virksomhed beder om yderligere oplysninger, vil du blive bedt om at give et nyt samtykke.
 
Du kan se, hvilke virksomheder, som du har delt oplysninger med, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i Appen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du blive bedt om et nyt samtykke, hvis du ønsker at bruge tjenesten hos virksomheden på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at bemærke, at kundeforholdet mellem dig og virksomheden ikke ændres, når du trækker dit samtykke til at dele oplysninger i Appen tilbage. Det betyder, at dit navn, din adresse, din e-mailadresse eller dit telefonnummer, som anmodet om og givet samtykke til, kan opbevares af virksomheden til egne formål som en selvstændig dataansvarlig.

 

22 Få yderligere information fra virksomheder i Appen
Virksomheder kan gøre kvitteringsoplysninger tilgængelige i Appen, hvis virksomheden anvender denne funktion. Du skal selv anmode om at bruge funktionen ved aktivt at slå funktionen til i Appen. Du kan derved få et bedre overblik over dine køb og gemme kvitteringer til brug for eventuelle tilbagebetalinger eller garantier hos virksomheden.
 
Funktionen er ikke tilgængelig for kortbetalinger via Appen.
 
Ud over påkrævede transaktionsoplysninger, som vi leverer til dig, kan virksomheden give dig oplysning om de varer, som du har købt, individuelle beløb, kvitteringsnummer, og hvis det er relevant, også oplysning om forsendelsespris, tips og rabatter.
 
Vipps MobilePay er defineret som dataansvarlig for de kvitteringsoplysninger, som vi behandler om dig, og virksomheden er ansvarlig for oplysninger, som du deler med virksomheden i forbindelse med dit køb.
 
Derudover kan vi, baseret på aftale mellem Vipps MobilePay og virksomheden, dele et link med dig, som viser tilbage til virksomhedens hjemmeside, hvor virksomheden kan vise indhold, som virksomheden er ansvarlig for. Dette kan give dig adgang til følgende yderligere informationer: reservationer, billetter, leveringsinformationer, ordrebekræftelser, kvitteringer og anden generel information.

 

23 Betaling med dit betalingskort via Appen (PSP/online)
Du kan betale med dit betalingskort som betalingsinstrument online via Appen hos virksomheder, der skilter med, at de accepterer MobilePay og din valgte korttype.
 
Bemærk: at betalingen udføres som en almindelig kortbetaling, på samme måde som en betaling, hvor du selv har indtastet dine kortoplysninger. Vipps MobilePay er ikke ansvarlig for at gennemføre betalingstransaktionen, da dit betalingskort er dit betalingsinstrument i disse transaktioner.
 
Når du betaler med dit betalingskort via Appen, gælder betingelserne for dit betalingskort. Du skal kontakte din kortudsteder i tilfælde af tvister om sådanne betalinger. Du er ansvarlig for at overholde de betingelser, der er fastsat af din kortudsteder.

Tjenesten konverterer dit registrerede telefonnummer til de kortoplysninger, du har registreret i Appen. Virksomhedens betalingstjenesteudbyder kan derefter gennemføre kortbetalingen. Når et beløb debiteres betalingskortet, anmoder betalingsudbyderen om autorisation fra din kortudsteder. Din kortudsteder afgør, om kortbetalingen kan gennemføres. Kortudstederen og/eller virksomheden kan opkræve et gebyr for brug af betalingskortet.
 
Vi sender ikke dit telefonnummer til virksomheden, som du har betalt med dit kort til via Appen. Men, hvis du selv giver oplysninger om dit telefonnummer til virksomheden, kan virksomheden sende det til Appen, og du kan se det som forud indtastet i din App.
 
Du kan ikke tilbagekalde en autorisation givet via Appen.

 

24 Checkout
Checkout er en betalingstjeneste, der leveres af Vipps MobilePay til virksomheder, som giver indehavere af betalingsløsninger mulighed for at foretage betalinger til de pågældende virksomheder. Du behøver ikke være bruger af Appen for at foretage betalingstransaktioner med vores checkout-tjeneste. Alle betalingstransaktioner er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for den betalingsløsning, som du har valgt at gennemføre betalingen med, og afregnes til virksomheden af Vipps MobilePay eller din bank. Du kan finde de relevante oplysninger om Vipps MobilePay og de relevante tilsynsmyndigheder i afsnit 2 og 13 i Betingelserne.
 
Checkout gør onlinekøb enkelt ved at hjælpe dig med at udfylde dine kontakt- og forsendelsesoplysninger og vælge din foretrukne forsendelsesmetode. Du kan vælge at betale med de betalingsmuligheder, der er tilgængelige i din App, med understøttede betalingskort og/eller et udvalg af andre betalingsmuligheder, som er afhængig af virksomheden, og som tilgængelige i dit bopælsland.
 
Du kan også vælge at blive husket på tværs af virksomheders webshops ved at aktivere "Husk mig i denne browser"-funktionen. Hvis du gør dette, gemmer vi de oplysninger, du har indtastet (navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og leveringsadresse) i en browser ved hjælp af cookies.
 
For at knytte dine oplysninger til en browser bruger vi en cookie med en unik værdi. Den numeriske værdi er blevet tilfældigt genereret, og andre kan ikke udlede din identitet ud fra den. Vi er den eneste part, der har dette link til dine oplysninger, og disse oplysninger er beskyttet af høje krav til datasikkerhed og adgangskrav.

Bilag
Information om fortrydelsesret til grønlandske brugere
Peqqissimisinnaatitaaneq pillugu paasissutissat

 

PEQQISSIMISINNAATITAANEQ


Isumaqatigiissutigineqartoq atuisut isumaqatigiissuteqartarnerannut inatsimmi § 17 naapertorlugu peqqissimissutigisinnaavat.

 

Peqqissiminissamut piffissaliussaq

Peqqissiminissamut ullut 14-init piffissaliunneqarsimapput.

Piffissaliussaq ullumit isumaqatigiissuteqarnernit naatsorsorneqartarpoq, s. i. isumaqatigiissummik
atsiornernit imaluunniit qinnuteqarnernit.

Atuisut isumaqatigiissuteqartarnerannut inatsit naapertorlugu paasissutissanik arlalinnik paasissutissinneqartussaavutit, ilaatigut peqqissimisinnaatitaaneq pillugu aamma kiffartuussineq qinnuteqaatigineqartoq pillugu. Paasissutissat taakku allaganngorlugit (s. i. pappialanngorlugit imaluunniit e-mailikkut) aatsaat tigugukkit peqqissiminissamut piffissaliussaq aallartissaaq.

 

Assersuutigalugu ataasinngorneq ulloq 1. qinnuteqaruit paasissutissallu taaneqartut tigusimallugit, taava ataasinngorneq ulloq 15. tikillugu piffissalerneqarputit. Paasissutissat kingusinnerusukkut aatsaat tigusimagukkit, assersuutigalugu pingasunngorneq ulloq 3., taava pingasunngorneq ulloq 17. tikillugu piffissalerneqarputit.

 

Peqqissiminissamut piffissaliussap ullua kingulleq arfininngornermi, sapaammi, nalliuttuni, inatsisitaarfimmi, juulliaqqami, ukiutoqqami imaluunniit qilaliarfiup kingorna tallimanngornermi pissappat, taava ulluinnarmi tulliuttumi piffissaliussaq atorunnaassaaq.

 

Peqqissimisinnaatitaaneq ullunik 14-inik piffissaliussap naanera nallertinnagu atorunnaassaaq, isumaqatigiissut illit erseqqissumik piumasaqaatit malillugu ilinnit aamma MobilePay eqqortinneqarsimappat. Tamanna amerlanertigut pisarpoq s. i. akiliilluni nuussinerni. TAKUUK: Taanna isumaqarpoq, MobilePayimi kiffartuussinerit siullermik atorsimagukkit, ilagalugit MobilePay atorlugu aningaasanik nuussillutit imaluunniit aningaasanik tigusaqarlutit, taava isumaqatigiissut peqqissimissutigisinnaanngilat.

Peqqissiminissamut piffissaliussaq naareerpat, taava isumaqatigiissut piumasaqaatit uku naapertorlugit taamaatinneqarsinnaassaaq.

 

Qanoq peqqissimisinnaavit?
Isumaqatigiissut peqqissimissutigigukku, taava piffissaliussaq nallertinnagu uunga (+45) 45 144 447 sianiinnassaatit imaluunniit MobilePay allallutit nalunaarutigalugu peqqissimisinnaatitaanippit atorneqarnissaa kissaatigalugu.
Nalunaarut taanna allaganngorlugu tunniukkusukkukku - assersuutigalugu allakkakkut imaluunniit e-mailikkut - taava nalunaarut piffissaliussap naanera nallertinnagu nassiutiinnassavat. Piffissaq eqqorlugu peqqissimissutinnut uppernarsaateqarnissat qulakkeerusukkukku, assersuutigalugu allagaq tammatsaalisatut nassiussinnaavat allakkerivimmillu uppernarsaat toqqorlugu.

Isumaqatigiissut peqqissimissutigisimallugu nalunaarut, uunga nassiunneqassaaq:
Ateq: Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge, CVR-nr.: 43 30 09 46
Najugaq: Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V
E-mail: mobilepay@mobilepay.dk.
Piumasaqaatit uku naalernerani paasissutissat kalaallisut nutsikkat, Kalaallit Nunaanni Atuisut isumaqatigiissuteqartarnerannut inatsit malillugu kalaallisut tunniussassat nassaarisinnaavatit.

Lov om betalinger (bekendtgørelse af lov om betalinger)
“Hæftelses- og ansvarsregler

§ 97. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde, snarest muligt efter at betaleren har konstateret en sådan betalingstransaktion og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor udbyderen har meddelt disse oplysninger eller stillet dem til rådighed, hvis ikke de er meddelt på forhånd.

Stk. 2. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal rettes til den kontoførende udbyder i henhold til stk. 1, jf. dog § 99, stk. 2 og 3, og §§ 104 og 104 a.

 

§ 98. Hvor en betaler nægter at have autoriseret eller iværksat en betalingstransaktion, har udbyderen af betalingstjenesten bevisbyrden for, at betalingstransaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. dog stk. 3. Ved brug af et betalingsinstrument har udbyderen endvidere bevisbyrden for, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er blevet anvendt i forbindelse med betalingstransaktionen.

 

Stk. 2. Hvor en betaler nægter at have autoriseret eller iværksat en betalingstransaktion, er registrering af brug af betalingsinstrumentet ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser.

 

Stk. 3. Hvor en betaler nægter at have autoriseret eller iværksat en betalingstransaktion, der er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, bærer udbyderen af betalingsinitieringstjenesten bevisbyrden for, at betalingstransaktionen inden for dennes kompetenceområde er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

 

§ 99. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 97, medmindre andet følger af § 100. Ved en uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmindre betalerens udbyder har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde.

 

Stk. 2. Hvor en uautoriseret betalingstransaktion er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal den kontoførende udbyder tilbagebetale betaleren beløbet straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag, jf. stk. 1.

 

Stk. 3. Er udbyderen af betalingsinitieringstjenester ansvarlig for den uautoriserede betalingstransaktion, skal udbyderen af betalingsinitieringstjenesten efter den kontoførende udbyders anmodning straks holde den kontoførende udbyder skadesløs for tab eller betalte beløb som følge af tilbagebetalingen til betaleren, jf. § 98, stk. 3.

 

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om den tekniske gennemførelse af underretningen, jf. stk. 1, 2. pkt.

 

§ 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.

 

Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af at betaleren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 93.

 

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

 

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betalerens udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
2) at betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller
3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

 

Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betalerens udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

 

Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted,

1) efter at udbyderen har fået underretning om, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret,
2) når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet, eller
3) fordi udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2.

 

Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på tjenester omfattet af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16.

 

Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den uberettigede anvendelse.

 

Stk. 9. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis betalingsmodtageren vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingstjenesten.

 

Stk. 10. Stk. 1-9 finder tillige anvendelse på elektroniske penge, medmindre det ikke er muligt for betalerens udsteder af elektroniske penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

 

§ 101. En betaler har fra sin udbyder ret til tilbagebetaling af det fulde beløb for en gennemført betalingstransaktion, som er iværksat af eller via betalingsmodtageren, såfremt
1) betaleren ikke har godkendt det præcise beløb for betalingstransaktionen og
2) betalingstransaktionen oversteg det beløb, som betaleren med rimelighed kunne forvente, bl.a. under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i rammeaftalen.

 

Stk. 2. Ændringer i valutakursen, når denne beregnes på baggrund af en referencekurs, kan ikke påberåbes ved anvendelse af stk. 1, nr. 2.

 

Stk. 3. Det kan aftales i rammeaftalen mellem betaleren og betalerens udbyder, at betaleren ikke har ret til tilbagebetaling efter stk. 1, hvis et samtykke til at gennemføre betalingstransaktioner omfattet af stk. 1 er givet direkte til betalerens udbyder og oplysninger om den fremtidige betalingstransaktion af udbyderen eller betalingsmodtageren blev givet eller stillet til rådighed for betaleren mindst 4 uger inden forfaldsdagen.

 

Stk. 4. For direkte debiteringer kan det af rammeaftalen mellem betaleren og betalerens udbyder fremgå, at betaleren har ret til tilbagebetaling fra sin udbyder, selv om kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt.

 

Stk. 5. Uanset stk. 1 og 2 har betaleren ret til ubetinget tilbagebetaling ved direkte debiteringer omfattet af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro.

 

§ 102. En anmodning om tilbagebetaling, jf. § 101, skal være udbyderen i hænde senest 8 uger efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion.

 

Stk. 2. Betalerens udbyder skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning om tilbagebetaling enten tilbagebetale hele transaktionsbeløbet eller begrunde et afslag på tilbagebetaling med oplysning om klagemuligheder.

 

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan udbyderen ikke give afslag på tilbagebetaling af direkte debiteringer, jf. § 101, stk. 5.”

 

§ 112. Ved betalingstransaktioner i forbindelse med aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, som er iværksat ved brug af et betalingsinstrument, skal betalerens udbyder uanset § 111, stk. 1, undlade at gennemføre en betalingstransaktion eller, hvis debitering er sket, straks kreditere betalerens konto, hvis betaleren gør en af følgende indsigelser gældende:

1) Det debiterede beløb er højere end det beløb, der er aftalt med betalingsmodtageren.
2) Den bestilte vare eller tjenesteydelse er ikke leveret.
3) Betaleren eller den angivne modtager udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen.

 

Stk. 2. Forud for en indsigelse efter stk. 1 skal betaleren forgæves have kontaktet betalingsmodtageren med krav om tilbagebetaling af udestående beløb eller levering af manglende vare eller tjenesteydelse.

 

Stk. 3. Hvis en betaler har gjort indsigelse efter stk. 1, må udbyderen kun debitere eller gendebitere betalerens konto, hvis udbyderen kan godtgøre, at indsigelsen er uberettiget.

 

Stk. 4. Indsigelser efter stk. 1 skal fremsættes, snarest muligt efter at betaleren er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt.

 

Stk. 5. § 74, stk. 6, finder ikke anvendelse ved ændringer af rettigheder i rammeaftalen, der har givet brugeren en bedre retsstilling end efter stk. 1.”