Selvbetjening via MobilePay-portalen

Billede af kvinde, der sidder med sin telefon og computer. På telefonen er hun inde i MyShop-appen og på computeren vises der et overblik inde fra MobilePay-portalen.

Hvad er MobilePay-portalen?

MobilePay-portalen er en selvbetjeningsportal, som MobilePay stiller til rådighed for din virksomhed til bl.a. at administrere dine MobilePay-løsninger og til at få overblik over dine daglige MobilePay-betalinger. Det er også stedet, hvor du kan hente forskellige afstemningsfiler. 

For at få adgang til MobilePay-portalen, skal din virksomhed have en aftale med MobilePay. I forbindelse med onboarding til MobilePay oprettes en administrator (Super Manager), der oprettes med brugernavn og password. 

Administratoren kan efterfølgende oprette og invitere andre brugere til også at tilgå virksomhedens adgang til portalen.

 • Nem administration

 • Overblik over MobilePay-betalinger

 • Flerbruger-login

Billede af mand, der logger ind via selvbetjening på MobilePay-portalen.

Funktioner i MobilePay-portalen

 

Billede til MobilePay-portalen slide 0

Log ind på MobilePay-portalen

MobilePay-portalen er til dig, der har en erhvervsløsning fra MobilePay. På portalen har du overblik over aktiviteter forbundet med dine MobilePay-løsninger. Dog ikke din private MobilePay.

 

Som del af din oprettelse til MobilePay tilknyttes du et login, som du fremover bruger til at logge dig ind. Lær mere om MobilePay-portalens funktioner her.

Billede til MobilePay-portalen slide 1

Få et overblik på dashboard-siden

Når du og din virksomhed er oprettet og logger ind i MobilePay-portalen, kommer du til det, vi kalder ”Dashboard-siden – se eksemplet ovenfor.
Her fra kan du bl.a. se de seneste 10 dages salg, og der er en oversigt med nyheder. 

I øverste højre hjørne ser du dit brugernavn, din tildelte rolle og den virksomhed, du er tilknyttet. Du kan klikke og gå ind og opdatere dine kontaktdetaljer. 

Fra venstremenuen navigerer du rundt mellem de forskellige tilgængelige muligheder i portalen. Du ser de muligheder, der er knyttet til den brugerrolle, du er oprettet som. Man kan ikke selv ændre sin rolle. Ændring af rolle foregår hos udpeget Super Manager.

 

Billede til MobilePay-portalen slide 2

Se dit salg

Under ”Salg” til venstre finder du en oversigt over de daglige MobilePay betalingstransaktioner. Du kan filtrere på betalingssteder og periode.

 

Du har også mulighed for at downloade salgsoversigterne i to filformater, Excel og CSV-format (semikolon-separeret). Det vil være lidt forskelligt, hvad du kan se afhængig af hvilke MobilePay-løsninger, du har tilvalgt.

Billede til MobilePay-portalen slide 3

Se dine overførsler

Under ”Overførsler” finder du en oversigt over de daglige overførsler til din tilknyttede modtagerkonto.

 

Du kan også downloade overførselsoversigterne. Det er typisk denne type oversigt, du vil afstemme ud fra, fordi ”Overførselsfilen” inkluderer det totale overførte beløb til den tilknyttede bankkonto per betalingssted – plus en oversigt over de underliggende salgstransaktioner og gebyrer. 

 

Du kan læse mere om Excel og CSV-formaterne og indhold her.  

Billede til MobilePay-portalen slide 4

Se dine valgte produkter

I venstremenuen kan du se alle de MobilePay-løsninger, du har. Hvis du er tilmeldt MyShop som det eneste, vil du kun se MyShop.

 

Når du klikker på MyShop, kan du administrere MyShop-løsningen og oprette eller administrere dine forskellige betalingssteder.

 

Hvis du har brug for at tilføje nye MobilePay-løsninger, klikker du på ”Tilføj produkt”. Så får du et overblik over de forskellige produktmuligheder. 

Billede til MobilePay-portalen slide 5

Administrer brugere i MobilePay-portalen

Under ”Brugere” i venstremenuen har du mulighed for at tilknytte og invitere flere brugere til portalen, så flere kan administrere dine MobilePay-løsninger og transaktioner. Du kan læse mere om roller og brugerrettigheder her.

Billede til MobilePay-portalen slide 6

Administrer dine virksomhedsoplysninger

Under ”Indstillinger” administrerer du de virksomhedsspecifikke informationer. Du finder forskellige faner, du kan klikke på. Blandt andet 'Bankkonti', hvor du kan administrere tilknyttede bankkonti.

 

Vær opmærksom på, at det kun vil være udvalgte brugertyper, der får fuld adgang til 'Indstillinger'. Nogle roller vil fx se men ikke ændre oplysningerne.

Flerbruger-login til MobilePay-portalen

Den person, der har tilmeldt jeres virksomhed til MobilePay, får automatisk administrationsrettigheder og tildeles rollen som ’Super Manager’ i MobilePay-portalen. 

I rollen som ’Super Manager’ er man ansvarlig for at tilføje og administrere MobilePay-løsninger, modtagerkonti og brugeradgange.

MobilePay-portalen giver din virksomhed mulighed for flerbruger-login, så din virksomhed har mulighed for at tilknytte mere end én bruger.

 

På den måde får flere medarbejdere i din virksomhed mulighed for enten at administrere dine MobilePay-løsninger - eller se MobilePay-transaktioner på valgte betalingssteder afhængig af deres rolletype.

Det er Super Managerens ansvar, at de brugere, der tilknyttes virksomhedens adgang til MobilePay-portalen, har en erhvervsmæssig relevans.

Læs mere om de enkelte roller nedenfor.

Roller og tilladelser

Portalen har flerbruger-login med forskellige rolletyper:

 • Super Manager
 • Manager
 • Assistent
 • Developer
Det vil være en Super Managers ansvar at tilknytte flere brugere i Portalen – og at tildele brugere de rigtige rettigheder og adgange. 

Super Manager-rollen har følgende rettigheder:

 • kan afgive consent til en integrator
 • kan se og redigere alle de registrerede virksomhedsrelaterede data
 • kan oprette/redigere/slette brugere, og får adgang til overblik over alle tilknyttede brugere, deres navn, rolle og mailadresse
 • tilføje/slette modtagerkonti (der kan kun tilknyttes konti knyttet til virksomhedens CVR)
 • kan se alle transaktioner og overførsler på alle registrerede betalingssteder
 • kan tilføje nye MobilePay-løsninger og oprette/deaktivere betalingssteder
 • kan beslutte og administrere, hvordan virksomheden ønsker at opkræves MobilePay gebyrer
 • kan foretage tilbagebetaling af en transaktion til den enkelte betaler


Manager-rollen har følgende rettigheder:

 • kan se information om de betalingssteder, personen er tilknyttet via Super Manager
 • kan oprette, redigere og slette Assistenter til de betalingssteder, som Manager selv har adgang til 
 • kan se alle transaktioner og overførsler på de betalingssteder, som Manageren er tilknyttet

Herudover kan Manageren få tildelt ekstra rettigheder af Super Manageren:

 • foretage tilbagebetaling af en transaktion, hvis Super Manager har tilføjet ’Ret til at tilbagebetale' til denne bruger
 • tilføje nye betalingssteder, hvis Super Manager har tilføjet denne rettighed til brugeren
 • tilføje/slette modtagerkonti (der kan kun tilknyttes konti knyttet til virksomhedens CVR), hvis Super Manager har tilføjet ’Administrere bankkonti' til brugeren
 


Assistent-rollen har følgende rettigheder:

 • kan se information om de betalingssteder, personen er tilknyttet via Super Manager eller Manager
 • kan se salgstransaktioner og tilbagebetalinger foretaget på de betalingssteder, som Assistenten er tilknyttet

Herudover kan Assistenten få tildelt ekstra rettigheder af Super Manager/Manager:

 • foretage tilbagebetaling af en transaktion, hvis Super Manager har tilføjet ’Ret til at tilbagebetale’ til denne bruger
 • få 'Se daglige overførsler' (betalinger fratrukket eventuelle gebyrer) til virksomhedens modtagerkonto for de betalingssteder, som Assistenten er tilknyttet

Gældende for alle rolletyper

Det er ikke er muligt at flytte penge mellem eller fra de bankkonti, der er registreret på virksomheden, til modtagelse af MobilePay-betalinger.
Hvis en virksomhed afmelder sig MobilePay eller ikke længere er tilmeldt en MobilePay-løsning, lukkes der automatisk for adgangen (med 30 dages opsigelse) til MobilePay-portalen for alle typer af brugere.

 


Rollen har følgende rettigheder: 

 • kan se alle transaktioner og overførsler knyttet til de salgssteder, som Manager har tilknyttet
 • kan se alle registrede data, der knytter sig til virksomheden
 • kan give samtykke til en integrator
 • kan kontrollere indstillinger for API 

Derudover kan rollen 'Developer' få tildelt ekstra rettigheder af Super Manageren til at:

 • foretage tilbagebetaling af en transaktion - hvis Super Manager har tilføjet denne rettighed til brugeren
 • tilføje, ændre og slette salgssteder - hvis Super Manager har tilføjet denne rettighed til brugeren


Rapportering og afstemning

Du kan hente salgs- og afstemningsfiler i MobilePay-portalen til brug for din afstemning. 

Har du en MobilePay MyShop-løsning, kan du hente filer, der kun indeholder MyShop-transaktioner. Har du et eller flere af vores andre MobilePay-løsninger, kan du hente filer, der inkluderer alle disse transaktioner.

Alternativt, kan du også automatisere bogføringen, ved at integrere til vores Transaction Reporting API.

Integrér vores API til automatisk afstemning direkte i dit regnskabssystem. Eller få hjælp fra din integrator. Uanset, så læs mere her - vores udvikler-support står klar til at hjælpe dig eller din leverandør.

Bliv klogere

Hent guiden og læs mere om format og indhold i disse afstemningsfiler.

Hent guide

Hent guiden og læs mere om format og  indhold i disse afstemningsfiler. 

Download English guide here

Hent guide

Tilbagebetal dine kunder

Du kan tilbagebetale dine kunder, hvis du på dagen har modtaget betalinger med MobilePay, til at dække tilbagebetalingen. Forsøger du at tilbagebetale uden at have dækning for beløbet, vil du opleve at tilbagebetalingen bliver afvist. Bare rolig, vi arbejder på at lave en bedre løsning.

Det er kun det fulde beløb, du kan refundere, og den oprindelige betaling må ikke være mere end 90 dage gammel. Måden du tilbagebetaler på afhænger af din MobilePay-løsning. Følg linket og læs mere.

MobilePay mobile payment in plant store

Brugeroprettelsesproces

En ny bruger får adgang til MobilePay-portalen ved at enten Super Manager eller Manager opretter brugeren til en rolle ved at gå ind under ’Brugere’ i venstremenuen.

Den nye bruger modtager på den måde en mail med en invitation, som skal godkendes. Den nye bruger viderestilles til oprettelseslogin i Portalen, hvor brugeren opretter password og indtaster brugerdata og skal acceptere T&C for Portalen.

Opdater din profil

Er du allerede erhvervskunde hos os? Husk altid at holde din profil opdateret på MobilePay-portalen, så du kan holde dig orienteret.

Har du spørgsmål?