MobilePay-portalen

Billede af kvinde, der sidder med sin telefon og computer. På telefonen er hun inde i MyShop-appen og på computeren vises der et overblik inde fra MobilePay-portalen.

Hvad er MobilePay-portalen?

 • Nem administration

 • Overblik over MobilePay-betalinger

 • Flerbruger-login

Hvordan finder jeg rundt i MobilePay-portalen?

 

Billede til MobilePay-portalen slide 0

Log ind på MobilePay-portalen

MobilePay-portalen er til dig, der har en erhvervsløsning fra MobilePay. På portalen har du overblik over aktiviteter forbundet med dine MobilePay-løsninger. Dog ikke din private MobilePay. 
Som del af din oprettelse til MobilePay tilknyttes du et login, som du fremover bruger til at logge dig ind.  

Fortsæt med at klikke på pilene for at se alle de andre funktioner i MobilePay-portalen.

Billede til MobilePay-portalen slide 1

Få et overblik på dashboard-siden

Når du og din virksomhed er oprettet og logger ind i MobilePay-portalen, kommer du til det, vi kalder ”Dashboard-siden – se eksemplet ovenfor.
Her fra kan du bl.a. se de seneste 10 dages salg, og der er en oversigt med nyheder. 

I øverste højre hjørne ser du dit brugernavn, din tildelte rolle og den virksomhed, du er tilknyttet. Du kan klikke og gå ind og opdatere dine kontaktdetaljer. 

Fra venstremenuen navigerer du rundt mellem de forskellige tilgængelige muligheder i portalen. Du ser de muligheder, der er knyttet til den brugerrolle, du er oprettet som. Man kan ikke selv ændre sin rolle. Ændring af rolle foregår hos udpeget Super Manager.

 

Billede til MobilePay-portalen slide 2

Se dit salg

Under ”Salg” til venstre finder du en oversigt over de daglige MobilePay betalingstransaktioner. Du kan filtrere på betalingssteder og periode. Du har også mulighed for at downloade salgsoversigterne i to filformater, Excel og CSV-format (semikolon-separeret). Det vil være lidt forskelligt, hvad du kan se afhængig af hvilke MobilePay-løsninger, du har tilvalgt.

Billede til MobilePay-portalen slide 3

Se dine overførsler

Under ”Overførsler” finder du en oversigt over de daglige overførsler til din tilknyttede modtagerkonto.

Du kan også downloade overførselsoversigterne. Det er typisk denne type oversigt, du vil afstemme ud fra, fordi ”Overførselsfilen” inkluderer det totale overførte beløb til den tilknyttede bankkonto per betalingssted – plus en oversigt over de underliggende salgstransaktioner og gebyrer. 

Du kan læse mere om Excel og CSV-formaterne og indhold her.  

 

Billede til MobilePay-portalen slide 4

Se dine valgte produkter

I venstremenuen kan du se alle de MobilePay-løsninger, du har. Hvis du er tilmeldt MyShop som det eneste, vil du kun se MyShop.

Når du klikker på MyShop, kan du administrere MyShop-løsningen og oprette eller administrere dine forskellige betalingssteder.

Hvis du har brug for at tilføje nye MobilePay-løsninger, klikker du på ”Tilføj produkt”. Så får du et overblik over de forskellige produktmuligheder. 

Billede til MobilePay-portalen slide 5

Administrer brugere i MobilePay-portalen

Under ”Brugere” i venstremenuen har du mulighed for at tilknytte og invitere flere brugere til portalen, så flere kan administrere dine MobilePay-løsninger og transaktioner. Du kan læse mere om roller og brugerrettigheder her.

Billede til MobilePay-portalen slide 6

Administrer dine virksomhedsoplysninger

Under ”Indstillinger” administrerer du de virksomhedsspecifikke informationer. Du finder forskellige faner, du kan klikke på. Blandt andet 'Bankkonti', hvor du kan administrere tilknyttede bankkonti. Vær opmærksom på, at det kun vil være udvalgte brugertyper, der får fuld adgang til 'Indstillinger'. Nogle roller vil fx se men ikke ændre oplysningerne.

Flerbruger-login til MobilePay-portalen

Den person, der har tilmeldt jeres virksomhed til MobilePay, får automatisk administrationsrettigheder og tildeles rollen som ’Super Manager’ i MobilePay-portalen. 

I rollen som ’Super Manager’ er man ansvarlig for at tilføje og administrere MobilePay-løsninger, modtagerkonti og brugeradgange.

MobilePay-portalen giver din virksomhed mulighed for flerbruger-login, så din virksomhed har mulighed for at tilknytte mere end én bruger.

 

På den måde får flere medarbejdere i din virksomhed mulighed for enten at administrere dine MobilePay-løsninger - eller se MobilePay-transaktioner på valgte betalingssteder afhængig af deres rolletype.

Det er Super Managerens ansvar, at de brugere, der tilknyttes virksomhedens adgang til MobilePay-portalen, har en erhvervsmæssig relevans.

Læs mere om de enkelte roller nedenfor.

Roller og tilladelser

Portalen har flerbruger-login med tre forskellige rolletyper:

 • Super Manager
 • Manager-rollen
 • Assistent-rollen
Det vil være en Super Managers ansvar at tilknytte flere brugere i Portalen – og at tildele brugere de rigtige rettigheder og adgange. 
 • Super Manager
 • Manager-rollen
 • Assistent-rollen

Super Manager-rollen har følgende rettigheder:

 • kan afgive consent til en integrator
 • kan se og redigere alle de registrerede virksomhedsrelaterede data
 • kan oprette/redigere/slette brugere, og får adgang til overblik over alle tilknyttede brugere, deres navn, rolle og mailadresse
 • tilføje/slette modtagerkonti (der kan kun tilknyttes konti knyttet til virksomhedens CVR)
 • kan se alle transaktioner og overførsler på alle registrerede betalingssteder
 • kan tilføje nye MobilePay-løsninger og oprette/deaktivere betalingssteder
 • kan beslutte og administrere, hvordan virksomheden ønsker at opkræves MobilePay gebyrer
 • kan foretage tilbagebetaling af en transaktion til den enkelte betaler

Brugeroprettelsesproces

En ny bruger får adgang til MobilePay-portalen ved at enten Super Manager eller Manager opretter brugeren til en rolle ved at gå ind under ’Brugere’ i venstremenuen.

Den nye bruger modtager på den måde en mail med en invitation, som skal godkendes. Den nye bruger viderestilles til oprettelseslogin i Portalen, hvor brugeren opretter password og indtaster brugerdata og skal acceptere T&C for Portalen.

Opdater din profil

Er du allerede erhvervskunde hos os? Husk altid at holde din profil opdateret på MobilePay-portalen, så du kan holde dig orienteret.