Optagelse af telefonsamtaler

Telefonopkald, som du foretager og modtager, kan optages af Vipps MobilePay, hvis du har givet samtykke til det. 

Nedenfor kan du finde oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler. 

Hvorfor optager vi telefonsamtaler? 
Telefonsamtaler optages og gemmes, så de kan bruges i forbindelse med vores medarbejderes undervisning og dermed forbedre måden vi hjælper dig på, når du taler med Vipps MobilePay. 

Bemærk venligst, at optagede telefonsamtaler kan blive brugt uden dit samtykke i sager, hvor de kan have relevans i forhold til sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Meddelelse om optagelse af telefonsamtale
Når du ringer til Vipps MobilePay, vil du altid blive bedt om dit samtykke til at telefonsamtalen bliver optaget, jf. afsnit 6(1) (a) i GDPR Persondataforordningen.

Uddannelse: Samtalen kan blive lyttet til af en eller flere medarbejdere i forbindelse med undervisning for at forbedre måden vi hjælper dig på, når du taler med os, jf. afsnit 6(1) (a) i GDPR Persondataforordningen.

Håndtering af klager og håndtering af sikkerhedshændelser: Vi kan lytte til optagelser i forbindelse med undersøgelser af sikkerhedshændelser, herunder tilfælde af bedrageri eller tilfælde af trusler mod dig, os eller vores medarbejdere, jf. afsnit 6(1) (a) i GDPR Persondataforordningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Optagelsen af opkaldet gemmes i 30 dage i overensstemmelse med dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til: support@mobilepay.dk. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi igangsætte sletningen af dit optagede opkald. 

Du kan læse dine rettigheder i vores privatlivspolitik. Hvis du eller den anden part (medarbejderen) udøver jeres rettigheder i Persondataforordningen, f.eks. ved at anmode om adgang til en optaget telefonsamtale (før den slettes automatisk), gennemgår vi og opbevarer optagelsen i det omfang, det er nødvendigt for at sikre dokumentation for overholdelsen af vores forpligtelser og/eller for at imødekomme eventuelle relaterede klager. 

Hvis en registrering er involveret i specifikke tvister eller sikkerhedshændelser, vil registreringen ikke blive slettet, før sagen/sagerne eller hændelsen/hændelserne er endeligt afklaret i overensstemmelse med gældende forældelsesfrist, jf. afsnit 6(1) (a) i GDPR Persondataforordningen.

Læs mere om MobilePay og GDPR generelt