PEP-legitimation

Legitimation af politisk eksponerede personer (PEP) og deres nære slægtninge.

Hvorfor skal I bruge mine oplysninger?

Ifølge den europæiske og danske hvidvasklovgivning (AML) er MobilePay som e-penge institut forpligtet til at legitimere og indhente oplysninger om politisk eksponerede personer (PEP).

Hvis vi ikke modtager de nødvendige informationer, er vi desværre nødt til at spærre din MobilePay.

Hvordan får I mine oplysninger?

Ring til os på tlf. 70 80 39 00 så sørger vi for, at registrere de nødvendige oplysninger med det samme.

Send penge med MobilePay

Hvad siger lovgivningen?

I juni 2017 blev EU’s fjerde hvidvaskdirektiv implementeret i den danske Hvidvasklov. Det betyder, at alle hvidvaskansvarlige regelmæssigt skal gennemgå kundeforhold med kunder, der har, eller inden for de seneste 12 måneder har haft, en højtstående offentlig stilling i Danmark.
Loven omfatter også kundernes nærmeste familie, f.eks. ægtefæller, børn og forældre, samt eventuelle nære forretningspartnere.

I Hvidvaskloven kaldes disse kunder for Politisk eksponerede personer (PEP) på grund af deres position og indflydelse i samfundet. Deres slægtninge anskues også som PEP.

Har du spørgsmål til processen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 80 39 00.