12. oktober 2018

Sæt pris på din by – køb lokalt

Med MobilePay og bureauet Marketsquare som initiativtagere lancerer De Lokale Ugeaviser og centrale aktører i dansk detailhandel en årlig ’Sæt pris på din by - Køb lokalt’-dag. Målet er at gøre danskerne bevidste om at handle i lokale fysiske butikker for at sikre bæredygtige og attraktive bysamfund. Hærvejsklyngen, Hillerød, Assens og Holstebro tyvstarter lørdag den 27. oktober i år.

Billede til nyhed sæt pris på din by - Køb lokalt

Mange mindre danske handelsbyer og butiksmiljøer er under pres og risikerer at bukke under for blandt andet stigende urbanisering og voksende nethandel. Fremskrivninger viser en reduktion fra over hundrede handelsbyer til en fjerdedel, hvis trenden fortsætter.

De negative konsekvenser vil være færre lokale arbejdspladser, mere bilkørsel og mindre støtte til foreninger og klubber. Andre konsekvenser vil være hensygnende lokalmedier, faldende huspriser og mindre lokal aktivitet og appel til nuværende og nye borgere.

Mange danskere vil gerne handle lokalt

En spirende modgående trend viser sig imidlertid i forbrugerundersøgelser. En tredjedel af danskerne siger således, at de handler i lokale forretninger for at støtte det lokale butiksliv og dermed bidrage til udviklingen og bæredygtigheden i det lokale samfund.

Den tendens har en gruppe virksomheder, fonde og organisationer besluttet at understøtte. De har sat sig i spidsen for at skabe en årligt tilbagevendende ’Sæt pris på din by - Køb lokalt’-dag, første gang afviklet til september næste år.

Hærvejsklyngen, Hillerød, Assens og Holstebro tyvstarter

Allerede om få uger, lørdag den 27. oktober, tester de to initiativtagere, marketingbureauet Marketsquare og MobilePay det nye koncept i fire byer, Assens, Hillerød, Holstebro og Hærvejsklyngen (samarbejde mellem de fem landsbyer Gesten, Bække, Hovborg, Gjerndrup, Lindknud). De Lokale Ugeaviser og byernes handelsstandsforeninger binder det hele sammen og sikrer høj butiksdeltagelse, markedsføring og redaktionel omtale.

”Vi gennemfører en ’Sæt pris på din by - Køb lokalt’-dag, hvor målet er at hylde det lokale fællesskab og handle ekstra meget i de lokale butikker. Som borgere skal vi minde hinanden om betydningen af et mangfoldigt butiksliv som forudsætning for at bevare og styrke dynamiske lokale bysamfund. Det gælder i særlig grad i helt små bysamfund, som er mest udsatte,” siger Jens Thrane-Møller, direktør for Marketsquare.

Direktør for MobilePay, Mark Wraa-Hansen, håber også, at kampagnen kan inspirere til at øge aktiviteten i og omkring de lokale butikker.

”Vi vil gerne skabe positivt fokus på den dygtige, servicemindede og moderne lokalbutik og samtidig bevidstgøre os borgere og forbrugere om konsekvenserne af, hvor vi lægger vores indkøb. Den lokale detailhandel er afgørende for et velfungerende og attraktivt lokalsamfund,” siger Mark Wraa-Hansen.

Centrale aktører i dansk detailhandel støtter projektet

Sideløbende med testen i de fire handelsbyer åbner projektet for online butikstilmelding til næste efterårs første landsdækkende ’Sæt pris på din by - Køb lokalt-dag’ i Danmark. Enhver by og ethvert byområdes handlende kan beslutte at deltage. Projektet leverer bl.a. en kampagnepakke til hver butik med bannere, klistermærker, plakater m.m.

Fra starten er målet, at dagen skal blive en permanent dansk institution, ligesom det i forskellig udformning succesfuldt er blevet det i bl.a. USA.

Projektet har opbakning fra en stribe centrale aktører i dansk detailhandel. Det drejer sig om Dansk Detail, De Samvirkende Købmænd, KFI Erhvervsdrivende Fond, Landdistrikterne Fællesråd og De Lokale Ugeaviser. Flere aktører er velkomne.

”Det handler om at inkludere alle med et varmt hjerte for dansk detailhandel. Et mangfoldigt og bæredygtigt Danmark forudsætter levedygtige, lokale handelsmiljøer,” siger John Wagner, direktør hos De Samvirkende Købmænd.

Lokale aktiviteter med fokus på fællesskabet

I de fire forsøgskommuner vil det lokale fællesskab være omdrejningspunktet den 27. oktober. Målet er, at idrætsforeninger, skoler, spejdergrupper, musikforeninger og andre lokale foreninger bakker op og er synlige i gadebilledet.

”Vi vil selvfølgelig gerne have omsætningen i vejret i vores butikker. Det vigtigste er imidlertid, at borgerne i Assens den dag bekræfter hinanden i, at vi er et stærkt lokalt økosystem, hvor alle er afhængige af hinanden og støtter hinanden,” siger Pernille Schreiner, formand for Handelsstandsforeningen i Assens.

Læs mere

  • Har du en butik i en af de fire forsøgsbyer? Tilmeld dig her, så deltager din butik Køb lokalt-projektet d. 27. oktober.
  • Er du ikke fra en af de fire forsøgsbyer, men ønsker du at deltage i Køb lokalt-projektet næste år, så meld din interesse her.
  • Er du nysgerrig på hvad baggrunden er for køb lokalt-dagen, kan du se filmen og finde ud af det.