6. december 2018

MobilePay passerer 4 millioner danske brugere

Som første danske app nogensinde har MobilePay passeret fire millioner private brugere. Samtidig benyttes betalingsløsningen nu i 115.000 butikker. Og november satte ny rekord med 26,3 millioner transaktioner gennem MobilePay.

Billede til nyheden om 4 millioner danske brugere

Så skete det. MobilePay har netop passeret 4 millioner brugere og er i dag den mest udbredte danske app i Danmark nogensinde.

Milepælen nås samtidig med, at november sætter ny månedsrekord med 26,3 millioner transaktioner. December måned ventes at nå endnu højere. Hele året ventes at lande mindst 50 millioner transaktioner over forrige år. Forventningen er, at danskerne fremme ved nytårsaften har benyttet appen ca. 280 millioner gange.

”Populært sagt er MobilePay nu tilstede på enhver smartphone i Danmark. Det er en ufattelig udvikling for en virksomhed, der kun er fem år gammel. Vi er glade for at være blevet en så uundværlig del af danskernes livsstil og daglige adfærd. Det forpligter,” siger Torben Gamst, ny direktør for MobilePay, Danmark.

Hastig vækst i de ældres brug af MobilePay

At MobilePay endnu ikke er nået et mætningspunkt, skyldes i høj grad, at de ældste borgere i stigende grad kobler sig på løsningen.

I gruppen af danskere fra 75-105 år var der i 2014 kun 1%, som benyttede MobilePay. I dag er det 15% i denne aldersgruppe, som er MobilePay-brugere. For de 70-74-årige er over en tredjedel nu brugere. Det er mere end en ti-dobling siden 2014.

”MobilePay favner hele befolkningen og bidrager også til at inddrage ældrebefolkningen i den digitale verden. Ofte er det børn eller børnebørn, der hjælper de ældre på vej,” konstaterer Torben Gamst, der vurderer, at stigningen i brugen af MobilePay kan fortsætte nogen tid endnu, om end ikke i samme tempo som hidtil.

MobilePay vil vinde i Finland

Også på MobilePays andet marked, Finland, er der stor vækst. Antallet af transaktioner er fordoblet over året. Løsningerne benyttes nu af tæt på 800.000 finner. Nyligt er Finlands største dagligvarekoncern S Group blevet koblet på. Den næststørste, Kesko, kobler sig på næste år.

"Vi er overbeviste om, at vi kan blive den vindende løsning i Finland. Vi er også sikre på, at MobilePay står stærkt på innovation, nye løsninger og nye partnerskaber, som måske kan åbne nye markeder. Konkurrencen er tiltagende. Men MobilePay er den eneste app med brugervenlige løsninger til alle betalingssituationer,” siger CEO for MobilePay-koncernen, Mark Wraa-Hansen.