22. februar 2019

MobilePays betalingslyd skriver danmarkshistorie

Som første danske virksomhed får MobilePay godkendt sin digitale lyd som et lydvaremærke, nemlig 'pling-pling-pling-lyden', når en bruger sender penge til en modtager.

Billede til nyheden om MobilePay lyden Pling pling pling

MobilePay har fået godkendt sin digitale lyd som det første danske .MP3-lydvaremærke. Det drejer sig om MobilePays betalingslyd: 'Pling-pling-pling'.

'MobilePay send’-lyden

MobilePay sendte før sommer sidste år Patent- og Varemærkestyrelsen en ansøgning om en MP3-lydvaremærke-registrering af ’MobilePay send’-lyden. Den er nu imødekommet.

”Vi har fået accept af at have en unik lyd, som kun må benyttes i MobilePay-appen. Det er vi både stolte af og tilfredse med,” siger Torben Gamst, direktør for MobilePay i Danmark:

”Ejerskab til en specifik lyd kan lyde som en kuriositet. Sådan ser vi det bestemt ikke. For os er appens brugervenlighed, dens funktioner og dens lyd knyttet uløseligt sammen. Blandt mobilbetalende danskere måles den uhjulpne kendskabsgrad til vores lyd til over 80 procent. Det viser, at 'pling-pling-pling' er på niveau med fx de mest kendte julesange."

Tre toner med rytmisk særkende

I sin motivation for at registrere lyden som varemærke har MobilePay især fremhævet tre elementer:

  • At lydmærket ’MobilePay send’ er benyttet intensivt af den danske befolkning i over fem år. I 2018 oversteg brugen en kvart milliard transaktioner svarende til over 80 mia. kr. i overførte penge.
  • At kendskabsgraden og prægnansen i lyden i dag er meget høj i befolkningen og adskiller sig fra alle andre lyde, selvom den kun benytter ét taktslag. Ifølge MobilePay har de tre toner samme korthed og rytmiske særkende som fx DSB’s jingle.
  • At MobilePay gennem flere år har investeret massivt i at markedsføre app’en og dens tilhørende lydmærke i fx videoer, Facebook, Youtube, Spotify, LinkedIn, radioreklamer og anden annoncering.