25. februar 2019

Private MobilePay-betalinger udløser store samfundsbesparelser

En betaling mellem privatpersoner med MobilePay koster kun samfundet det halve af en kontant betaling eller en kontooverførsel, påpeger Nationalbanken i en dugfrisk rapport.

Billede til nyheden om at Private MobilePay-betalinger udløser store samfundsbesparelser

En ny rapport fra Betalingsrådet under Nationalbanken viser, at betalinger mellem privatpersoner med MobilePay er markant billigere for det danske samfund end kontanter og kontooverførsler.

De samlede samfundsmæssige omkostninger var 2,1 kroner for en privat MobilePay-betaling i 2016, det år, Betalingsrådets undersøgelse omfatter. Prisen for en kontant betaling var 4,0 kroner og for en kontooverførsel 5,0 kroner.

”Vi er stolte over at have skabt en betalingsform mellem private, som har gjort hverdagen lettere for danskerne og samtidig sparet samfundet for betydelige omkostninger til kontanthåndtering,” siger Torben Gamst, direktør for MobilePay, Danmark.

MobilePay er endnu billigere for samfundet i dag

Rapporten nævner selv, at udviklingen siden undersøgelses-året givet har betydet, at MobilePay-betalinger i dag er blevet endnu billigere for samfundet og yderligere har taget markedsandele fra kontanter. Det kan MobilePay bekræfte.

”Næsten alle landets banker er nu samlet bag MobilePay og har flyttet hovedparten af betalingerne væk fra kort og over på de langt billigere konto-til-konto transaktioner. De samfundsøkonomiske omkostninger er dermed yderligere reduceret betydeligt,” siger Torben Gamst.

MobilePay er allemandseje og en driver for digitalisering

Han glæder sig over, at MobilePay-betalinger mellem private fortsætter med at vokse og sidste år nåede knap 200 millioner transaktioner svarende til omkring 65 mia. kr. i overførsler fordelt på nu knap 4,1 millioner brugere.

”Væksten fortsætter, fordi MobilePay er blevet allemandseje og især har stor vækst blandt aldersgrupperne over 75 år. MobilePay er blevet en driver for digitalisering hos de ældste danskere, fordi appen fx letter adgangen til at kunne give børnebørn og andre slægtninge små pengegaver.”

Danske banker har stor ære af MobilePay-succesen

Torben Gamst fremhæver MobilePay-partnerbankernes store betydning:

”Fordi den private MobilePay-brug har nået en globalt set uhørt udbredelsesgrad i Danmark, oplever vi en tilsvarende stor vækst i brugen af mobile betalinger i danske butikker og webshops. Her medvirker MobilePay og partnerbankerne til at gøre Danmark til global frontrunner indenfor kontantløs økonomi og digitalisering.”

Læs mere