20. august 2019

MobilePay indfører nyt abonnementsgebyr til MyShop

Erhvervskunder i den fysiske handel skal fremover betale et månedligt gebyr på 49 kr. Trods gebyret vil MobilePay uændret være den mest konkurrencedygtige løsning for danske butikker, foreninger og virksomheder.

Billede til nyheden om året der gik 2018

Med virkning fra den 15. oktober lancerer MobilePay et månedligt momsfrit abonnementsgebyr på 49 kr. på alle danske MyShop-erhvervskunder. Senere vil øvrige MobilePay-erhvervskunder i den fysiske handel følge efter.

Det nye abonnementsgebyr indføres for bedre at kunne dække omkostningerne hos MobilePay ved at drive, udvikle og supportere erhvervsløsningerne til de fysiske butikker.

”Trods gebyret vil MobilePay fortsat være den mest konkurrencedygtige løsning for langt de fleste danske butikker og virksomheder,” siger Torben Gamst, direktør for MobilePay i Danmark:

”MobilePay vil også fortsat have markedets laveste transaktionspriser for hovedparten af butikkerne, i særlig grad de mindre butikker. Vores enkle pristrappe er uændret: Højeste transaktionspris er 75 øre. Laveste pris 30 øre pr. transaktion ved større mængder.”

Trods gebyret vil MobilePay fortsat være den mest konkurrencedygtige løsning for langt de fleste danske butikker og virksomheder

Torben Gamst
Direktør, MobilePay i Danmark

Erhvervskunderne informeres hen over de næste uger

MobilePay begyndte at informere de berørte erhvervskunder den 12. august og fortsætter nogle uger endnu per mail eller brev. Samtidig kommunikerer MobilePay, hvordan man med kort varsel kan opsige sin aftale med MobilePay, hvis man ønsker det.

Det nye abonnementsgebyr trækkes automatisk fra kundens MobilePay-afregningskonto i MobilePay-portalen, med mindre kunden har anden aftale om fakturering. For den første halve oktober-måned afregnes halv pris altså 24,5 kr.

Ofte stillede spørgsmål fra MyShop-kunder

Er det ikke urimeligt overfor små foreninger baseret på frivillig arbejdskraft, at MobilePay nu skruer på gebyrskruen. Kan I ikke friholde foreningerne?

  • I den bedste af alle verdener var betalinger helt gratis. Imidlertid er der nogle udgifter forbundet med at drive MobilePay. Og vi er stadig en virksomhed med et betydeligt underskud. Vi vil meget gerne have danske foreninger som kunder. Men hvis vi skal fortsætte med at forbedre vores løsninger, lave materialer, stille telefonsupport til rådighed, håndtere IT, kommunikation og meget andet, så skal tingene hænge sammen. Vores nye gebyr ændrer ikke ved, at vi fortsat er markedets billigste løsning for mindre virksomheder og foreninger med begrænsede mængder transaktioner. 

Hvorfor har I ikke kommunikeret gebyrstigningen til alle kunder?

  • Vi fortæller åbent om gebyret til alle omfattede erhvervskunder, så de har god tid til at disponere før ikrafttræden. Vi er blot ikke færdige med at udrulle kommunikationen endnu. Vi gør det løbende, så vores telefonsupport kan følge med.

Hvorfor tager I jer nu betalt gennem både transaktionspriser og et abonnementsgebyr?

  • Rigtigt mange kunder er glade for modellen med Danmarks billigste transaktionspriser, 30 til 75 øre. Så den vil vi gerne fastholde. Imidlertid har vi stort set samme udgifter på alle kunder, også selvom de kun har meget få transaktioner. Derfor sikrer det månedlige gebyr på 49 kroner en slags balance. Jo flere transaktioner, man har, jo lavere bliver den samlede gennemsnitspris. Eksempelvis vil en butik med 1.000 årlige transaktioner til 300 kr. i snit få en gennemsnitlig transaktionspris på 1,34 kr. Er du en gymnasiekantine med 33.000 transaktioner til 35 kr. stykket, bliver din nye gennemsnitlige pris 37 ører. I begge eksempler er det meget konkurrencedygtige priser, i særdeleshed for den førstnævnte butik.

Hvorfor vælter I ikke bare gebyret over på de private brugere? Hvorfor skal de erhvervsdrivende altid holde for?

  • Vi har valgt en model, hvor du som privatperson gratis kan overføre til bekendte og forretninger. Den har vi ingen aktuelle planer om at ændre på, da vi i Danmark har lang og god tradition for, at private kunder ikke betaler for at handle.

Hvordan kan I have samme omkostninger på små virksomheder versus de store?

  • Det har vi, fordi vores udgifter til IT-udvikling, telefonsupport, misbrugsbeskyttelse, markedsføring, kommunikation og meget andet er stort set de samme per kunde, uanset virksomhedens størrelse.

Hvis jeg vil vide mere?