22. september 2022

Halvdelen af Danmarks ældste borgere benytter nu MobilePay

Halvdelen af de ældste danskere fra 75 år til 105 år benytter nu MobilePay. Udviklingen viser, at ældre danskere i stigende grad er en integreret del af den digitale samfundsudvikling, vurderer MobilePays direktør.

MobilePay aldersgrupper statistik

Aktive MobilePay-brugere i forskellige aldersgrupper målt i forhold til aldersgruppens samlede størrelse i Danmark (januar 2014 til juni 2022)

Danmarks ældste borgere har på otte år ti-doblet deres brug af MobilePay. I 2014 var fem procent af danskerne i denne aldersgruppe aktive brugere af MobilePay. I dag er det 50%.

Samtidig er 73% af de 70-74 årige danskere nu blevet MobilePay-brugere, mens tallene for de 65-69 årige og 60-64 årige er 81% og 87%. Der er stadig et stykke vej op til de 18-59-årige, hvor 98% i aldersgruppen er MobilePay-brugere.

”Det er meget glædeligt at se, at halvdelen af de allerældste danskere nu benytter MobilePay. De ældre har over tid halet ind på resten af befolkningen og reducerer dermed det digitale efterslæb på betalingsområdet. Der er grund til at tro på fortsat vækst blandt de ældste, fordi aldersgrupperne lige under har væsentlig højere andele af brugere,” siger Claus Bunkenborg, direktør hos MobilePay.

Ældre nøjes ikke med at lave personoverførsler
I grafikken øverst i denne artikel kan man se udviklingen for alle aldersgrupper siden 2014, der var MobilePays første fulde leveår efter lanceringen i maj året før. Analysen omfatter ikke de ældres faktiske aktivitet i forhold til resten af befolkningen, som i gennemsnit fra spædbarn til olding benytter MobilePay ca. 80 gange om året. 

”Vi ser imidlertid, at de ældre brugere i stigende grad ikke nøjes med at sende private pengeoverførsler til børn og børnebørn, men også betaler regninger og handler på nettet med MobilePay. Vi ved, at der er stadig er mange danskere, som er ukomfortable over stigende digitalisering, men vi oplever, at brugen af MobilePay er med til at afdramatisere temaet, fordi løsningerne er så sikre og nemme at bruge,” siger Claus Bunkenborg. 

Claus Bunkenborg, CEO at MobilePay

”Vi ser imidlertid, at de ældre brugere i stigende grad ikke nøjes med at sende private pengeoverførsler til børn og børnebørn, men også betaler regninger og handler på nettet med MobilePay. "

Claus Bunkenborg, CEO, MobilePay