17. januar 2023

På vej mod den stærkeste betalings-wallet i Norden

Efter den nyligt godkendte fusion sætter Vipps og MobilePay handling bag ambitionerne. Som ét mobilbetalingsselskab, Vipps MobilePay, vil de samle alle produkter og services i én app og på én platform om kun 12 måneder. For at kunne realisere de høje ambitioner har virksomheden besluttet, hvordan fremtidens produkt-portefølje skal se ud.

MobilePay sti

Straks efter godkendelsen af fusionen mellem Vipps og MobilePay for at blive Vipps MobilePay AS, samler de to selskaber kræfterne og sætter fuld fart på de tiltag, der skal skabe den bedste og mest benyttede digitale wallet til brugere og virksomheder i Norden.

I begyndelsen af 2024 er ambitionen at lancere én app, brandet som MobilePay i Danmark, og én fælles platform, som skaber fundamentet for endnu bedre mobile betalingsløsninger på tværs af Norden.

“For os handler denne fusion ikke kun om betalinger. Vores drøm er at gøre det lettere for virksomheder og partnere at digitalisere al form for handel med kunder og samtidig sikre en meget enkel og tryg brugeroplevelse,” siger Claus Bunkenborg, Deputy CEO for Vipps MobilePay og dansk landechef for MobilePay:

“Med mere end 11 millioner brugere, over 400.000 butikker og webshops på tværs af Norden og de to stærkeste brands i Norge og Danmark samt høj vækst i Finland har vi et stærkt udgangspunkt. Men vi har behov for at skabe den fælles platform hurtigt og skal allerede nu tage modige og konkrete beslutninger for at skabe det rette fundament.”

Fra fusionen blev en realitet 1. november har Vipps og MobilePay måttet begynde at dele forretningsdata og informationer med hinanden. I den fase har virksomheden kritisk vurderet det nuværende produktudbud og besluttet hvilke produkter, der skal fortsætte og hvilke, der ikke skal.
Pressebilleder af Claus Bunkenborg, Direktør for MobilePay
For os handler denne fusion ikke kun om betalinger. Vores drøm er at gøre det lettere for virksomheder og partnere at digitalisere al form for handel med kunder og samtidig sikre en meget enkel og tryg brugeroplevelse.

Claus Bunkenborg
Deputy CEO for Vipps MobilePay og dansk landechef for MobilePay

Skalerbarhed og enkelthed er nøgleparametre

Vipps og MobilePay har i dag hver især stærke løsninger i både Norge, Finland og Danmark. Disse løsninger vil fortsætte og blive udviklet yderligere, når de om et år er flyttet til den nye platform. Det gælder f.eks. e-handelsløsninger, løsninger til små og mellemstore virksomheder og foreninger samt person-til-person-betalinger.

“Vi har også løsninger, som ikke er skalerbare og ikke tilbyder tilstrækkelig enkelthed. De vil genopstå i en styrket udgave på vores nordiske platform. For at forblive relevante for vores erhvervskunder og partnere må vi kunne levere produkter med stort potentiale og brugervenligheden i top,” siger Claus Bunkenborg.

Derfor har den nyligt fusionerede virksomhed besluttet, at man om godt et år vil afvikle API’erne for produkterne MobilePay Invoice, dele af Vipps Bills samt MobilePay POS og Vipps i terminaler. Det betyder ikke, at Vipps MobilePay vil ophøre med at tilbyde QR-baserede betalingsløsninger i den fysiske handel.

”Tværtimod er ambitionen at forstærke udviklingsindsatsen bag en forbedret QR-løsning, som giver nye muligheder for alle danske MobilePay-brugere. Brugeroplevelsen vil blive styrket, og vi vil udvikle funktioner, som i dag efterspørges af de erhvervsdrivende. Meget af det findes allerede på det norske marked, men i sin endelige finpudsede udgave vil det være klar til udrulning i danske butikker primo 2024,” siger Claus Bunkenborg.

Ny fakturaløsning på den fælles platform

MobilePay Invoice er på mange måder et fremragende produkt, som gør det nemt at betale en regning blot med et swipe. Løsningen, som den ser ud i dag, er dog ikke skalerbar. I Vipps MobilePay-produktporteføljen fokuserer vi derfor nu på en ny og forbedret Invoice-løsning, der både er brugervenlig og samtidig kan skaleres på tværs af markeder.

“Vi har indledt dialogen om fremtidens produkter med vores partnere og store erhvervskunder for at være fuldt åbne og sikre dem en solid planlægningshorisont. I den sammenhæng vil vi også præsentere og diskutere alternative muligheder til den nuværende fakturaløsning,” siger Claus Bunkenborg.